Pagina opties

Groter

Informatieplicht bedrijven en instellingen energiebesparing

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving.

Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Dat betekent dat bedrijven zelf actief informatie moeten verstrekken aan de rijksoverheid over de energiebesparingsmaatregelen die door het bedrijf getroffen worden. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Wilt u weten of uw bedrijf verplicht is om zelf informatie te verstrekken aan de Rijksoverheid en/of informatie over hoe u dit aanpakt, informeer dan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Via www.rvo.nl kunt u de meest actuele informatie zien.