Pagina opties

Groter

Centrummanagement Bladel

Samenwerking is in de huidige tijd een must om de concurrentiepositie van Bladel Centrum te behouden en te verstevigen. Daarbij is het van belang om de aantrekkelijkheid en de economische aantrekkingskracht van het centrum als geheel te vergroten en dit te doen vanuit een brede samenwerking en financiering. Vanuit het Centrummanagement Bladel, met als de Bedrijveninvesteringszone (kortweg BIZ) als belangrijkste financieringsbron, wordt dit sinds 2015 gefaciliteerd.

Top 10 doelen Centrum Bladel

In 2014 heeft het centrummanagement zichzelf de ambitie gesteld de positie van Bladel als hèt funshopcentrum van de regio te versterken, door gezamenlijk te investeren in een sterk consumentengericht aanbod, sfeer en uitstraling en het vergroten van de regionale aantrekkingskracht.

Uit de evaluatie blijkt dat de focus voor de komende jaren verlegd dient te worden naar de professionalisering van de marketing en promotie (o.a. België) en ruimtelijke functionele vraagstukken, zoals het verbeteren van de bereikbaarheid en het versterken van het aanbod (leegstandsbestrijding).

De ambitie is in het Businessplan BIZ ondernemers en het Businessplan BIZ vastgoedeigenaren uitgewerkt naar thema’s en projecten voor 2018-2022. In de plannen is de begroting voor het Centrummanagement 2018 opgenomen.

Bladel kiest voor Centrummanagement

De Vereniging Vastgoedeigenaren BIZ centrum Bladel, de Ondernemersvereniging Bladel en de gemeente Bladel vormen samen Centrummanagement Bladel. Tijdens een draagvlakmeting, gehouden van vrijdag 26 januari tot en met dinsdag 6 februari 2018, hebben ondernemers en vastgoedeigenaren uit het centrum van Bladel hun stem uitgebracht vóór  het instellen van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Met het instellen van een BIZ gaan alle ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum verplicht meebetalen aan centrummanagement. Hierdoor kan Centrummanagement Bladel doorgaan met het realiseren van haar ambitie om hét funshopcentrum van de Brabantse Kempen te zijn en blijven.

De formele draagvlakmeting is nodig om door de gemeenteraad een BIZ voor ondernemers en een BIZ voor vastgoedeigenaren te kunnen laten vaststellen. Bij de meting moet minimaal 50% van de betrokkenen zijn stem uitbrengen, waarvan 2/3 vóór moet stemmen.

Waarnemend notaris Dirkx van Van Voskuijlen & Koekkoek Notarissen te Bladel heeft op donderdag 8 februari de rechtsgeldigheid van de stemming bekrachtigd.  Zij heeft bekend gemaakt dat 74 % van de vast-goedeigenaren een stem heeft uitgebracht waarvan 90 % voor en 10 % tegen de BIZ. Van de ondernemers heeft 67 % gestemd, waarvan 88 % voor en 12 % tegen. Daarmee is voldoende draagvlak voor het instellen van de BIZ.

De Vereniging Vastgoedeigenaren BIZ centrum Bladel, de Ondernemersvereniging Bladel en de gemeente Bladel vormen samen Centrummanagement Bladel. Zij hebben om hun doelen te bereiken een businessplan Centrum Bladel opgesteld.  Ze gaan nu samen met centrummanager René Veldhuizen aan de slag om de projecten uit het businessplan uit te voeren. Het gaat hierbij om projecten als het verhogen van de sfeer in het centrumgebied, het optimaliseren van de bereikbaarheid en parkeren en het intensiveren van de samenwerking tussen alle partijen in het centrum.