Pagina opties

Groter

BedrijventerreinenVoor een goed vestigingsklimaat is het van belang dat de bedrijventerreinen in de gemeente Bladel schoon, heel en veilig zijn, maar ook toekomstproof en interessant voor vestiging en investering. Daarnaast is een goed economisch klimaat van belang voor de bedrijven in onze gemeente. We vervullen een belangrijke contactfunctie en we werken aan projecten om het vestigingsklimaat te bevorderen.

Projecten:

 • Actieplan Industrie
 • 2B Connect
 • Klimaatbestendige bedrijventerrein
 • Onderzoek opwaardering ontsluiting De Sleutel-Kleine Hoeven
 • Upgrade bedrijventerrein De Sleutel
 • Kempische Industrie Agenda (KIA)
 • Parkmanagement Bladel

Beleid:

Het beleid van de gemeente is vertaald in het bestemmingsplan. In de Kempische Bedrijventerreinenvisie is opgenomen welke ontwikkelingen wenselijk zijn op de bedrijventerreinen en hoe we in de regio vraag en aanbod van bedrijfskavels op peil houden.

Gemeente Bladel heeft vier bedrijventerreinen:

 • Bedrijventerrein De Beemd en Leemskuilen

Bedrijventerrein 'De Beemd' ligt ten zuidwesten van de kern Bladel. De netto oppervlakte van het bedrijventerrein bedraagt 50.000 m². Op het bedrijventerrein wordt ruimte geboden aan lokale kleinschalige, milieuvriendelijke bedrijven in combinatie met wonen. Op dit bedrijventerrein zijn een aantal woon-werkkavels beschikbaar. Informeer naar de vestigingsmogelijkheden.

Bedrijventerrein 'Leemskuilen' ligt ten zuidwesten van de kern Bladel. De netto oppervlakte van het bedrijventerrein bedraagt 65.000 m². De bestemming bestaat uit industriële en groothandelsbedrijven. Bewoning is op bepaalde delen toegestaan.

 • Bedrijventerrein De Sleutel

Bedrijventerrein De Sleutel ligt ten zuidwesten van de kern Bladel. De oppervlakte van het bedrijventerrein bedraagt 750.000 m². De bestemming bestaat uit industriële en groothandelsbedrijven. Aan de oostzijde zijn voornamelijk kleinere bedrijven gevestigd. Aan de zuid- en de westkant grotere bedrijven.

 • Bedrijventerrein Hapert

Bedrijventerrein Hapert ligt aan de noordoostzijde van Hapert. De netto oppervlakte van het bedrijventerrein bedraagt ca. 500.000 m². De bestemming bestaat uit industriële en groothandelsbedrijven. Het bedrijventerrein huisvest een aantal grotere bedrijven. Aan de westzijde van het terrein staan kleinere bedrijfsgebouwen.

 • Kempisch Bedrijvenpark

De gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden hebben samen het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) gerealiseerd. Het KBP is een hoogwaardig en modern bedrijvenpark van 69 hectare in Hapert met een eigen afslag op de A67. Het bedrijvenpark vormt de poort tot de Brainport regio Eindhoven en is goed ontsloten en uitstekend verbonden met andere industriële en logistieke centra zoals Eindhoven, Venlo, Antwerpen en het Ruhrgebied.

Het KBP is een gemengd bedrijventerrein en biedt plaats aan bedrijven die een perceel van minimaal 5000 m2 nodig hebben en vallen binnen milieucategorie 3 en 4. Het aanbod in kavels varieert. Er zijn nog kavels beschikbaar op een zichtlocatie aan de doorgangsweg en aan de secundaire ontsluitingsweg.

Meer informatie over het KBP vindt u op Kempisch Bedrijvenpark Kempischbedrijvenpark.

Meer informatie

Omdat de mogelijkheden in bijvoorbeeld milieucategorie per kavel verschillend kunnen zijn op de verschillende bedrijventerreinen wordt aangeraden vooraf altijd contact op te nemen met de gemeente over de exacte mogelijkheden op een locatie.