Pagina opties

Groter
A A

Agrarische ondernemers

Als agrarische ondernemer heeft u te maken met een veelvoud aan wet – en regelgeving. Als gemeente zijn wij één van de instanties die verantwoordelijk zijn voor wet – en regelgeving en de controle hierop. Onze kaders zijn vastgesteld in de Omgevingsvisie 1.0, Geurverordening en Bestemmingsplan buitengebied.

Let op: Mogelijkheden voor ontwikkelen veehouderij in gemeente Bladel momenteel beperkt

Zoals ook staat beschreven in de Omgevingsvisie 1.0 zijn voor veehouderijen de mogelijkheden tot ontwikkelen op dit moment beperkt als het gaat om het houden van meer dieren of het omschakelen naar een andere diersoort. Wilt u toch uw bedrijf ontwikkelen, dan raden wij u aan eerst een gesprek aan te vragen bij de gemeente Bladel, afdeling Ontwikkeling via tel: 0497 - 36 16 36 of e-mail: info@bladel.nl

Meer informatie

Vergunningverlening:

Bent u veehouder en wilt u uitbreiden in dieraantallen of omschakelen naar een andere diersoort, dan raden we u aan eerst vrijblijvend een gesprek aan te vragen met de gemeente Bladel, afdeling Ontwikkeling via tel: 0497 - 36 16 36 of e-mail: info@bladel.nl

Het aanvragen van vergunningen kunt u doen bij www.omgevingsloket.nl.

Informatie over gemeentelijke vergunningen voor milieu en bouwen kunt u opvragen bij Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) de Kempen, tel: 0497 - 53 13 00 of e-mail: vth@kempengemeenten.nl.

Stoppen of omschakelen:

Wilt u stoppen met uw agrarisch bedrijf of omschakelen naar een ander type bedrijfsvoering? Vraag dan vrijblijvend een gesprek aan met de gemeente Bladel via tel: 0497 - 36 16 36 of e-mail: info@bladel.nl.  Wij kunnen u adviseren en ondersteunen.

Wet – en regelgeving

Subsidies Landelijk:

Subsidies Provinciaal: