HomeOndernemenParkmanagement

Parkmanagement

De afgelopen jaren was al sprake van een steeds intensievere samenwerking tussen de ondernemers en de gemeente op diverse niveaus. Onder de noemer parkmanagement wordt aan deze samenwerking voortaan structureel invulling gegeven en is samenwerking voor de komende jaren verankerd en geborgd. In februari 2011 is deze nieuwe samenwerkingsvorm officieel van start gegaan.

Parkmanagement is geen organisatie of persoon; Parkmanagement is vooral een manier van organiseren. Het is een middel voor ondernemers en gemeenten om samen de kwaliteit van de bedrijventerreinen te verbeten en te behouden.

Parkmanagement omvat activiteiten op het gebied van collectieve inkoop, beheer en onderhoud en een stuk ontwikkeling. Veel bedrijven maken gebruik van de collectieve inkoopdiensten van Inkoop Samenwerking de Kempen, die Kempenbreed georganiseerd worden. Het beheer en onderhoud van de bedrijventerreinen (waar ook veiligheid en uitstraling van het bedrijventerrein toe behoren) en de visie voor de lange termijn aangaande bedrijventerreinen zijn onderwerpen die Parkmanagement Bedrijventerreinen Gemeente Bladel oppakt. Het onderwerp veiligheid wordt al jaren samen met politie en brandweer door ondernemers en gemeente Bladel opgepakt binnen het KVO-traject. Deze samenwerking zal voortaan onder de paraplu van Parkmanagement Bedrijventerreinen Gemeente Bladel vallen.

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel