HomeOndernemenEnergiebesparing en duurzaamheid

Energiebesparing en duurzaamheid

Naast een goed bedrijfsresultaat is het ook van belang om te werken aan een positief imago van het bedrijf. Beide factoren versterken elkaar. Eén van de facetten waar misschien veel winst te behalen valt, is energiebesparing en energieopwekking. Op bedrijfsniveau kunt u maatregelen treffen om het energieverbruik terug te dringen.

Ook bestaan er subsidiemaatregelen die het voor u aantrekkelijk maken om te investeren in maatregelen tot het opwekken van nieuwe energie. Wanneer u nieuwsgierig wordt naar de mogelijkheden voor uw bedrijf, dan kunt u informatie inwinnen via onderstaande links en websites.

De Energie-investeringsaftrek EIA is bedoeld om energiebesparing en de inzet van duurzame energie door ondernemingen te stimuleren. Binnen deze regeling is het mogelijk om een fiscale stimulans te ontvangen voorenergiebesparende investeringen, zoals het aanschaffen en plaatsen van bijvoorbeeld warmte terugwin units, warmtepompen, warmte terugwinmuren, etc.
De EIA is een fiscale regeling. Ondernemingen hebben op deze manier de mogelijkheid om een gedeelte van deze kosten af te trekken van hun winst, waardoor het bedrag waarover zij belasting betalen lager is.
Het beschikbare budget voor 2013 is € 151 miljoen.
Er geldt één aftrekpercentage van 41,5% ongeacht de omvang van de investering.

Het doel van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE+) is het stimuleren van energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen.
Subsidie kan worden verstrekt voor:
De productie van hernieuwbare elektriciteit aan een producent van hernieuwbare elektriciteit;
De productie van hernieuwbaar gas aan een producent van hernieuwbaar gas;
De productie van hernieuwbare warmte aan een producent van hernieuwbare warmte

Zo wordt gedurende een bepaalde periode het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van deze hernieuwbare electriciteit / gas / warmte en de relevante gemiddelde marktprijs hiervan geheel of gedeeltelijk te compenseren.
De SDE+ 2013 is sinds 4 april 2013 open tot 19 december 2013. De openstelling vindt gefaseerd plaats.

Via het LNV zijn er allerlei subsidies mogelijk voor land- en tuinbouwbedrijven, o.a. voor duurzame investeringen. Het aanbod van diverse subsidieprogramma’s wordt op deze website actueel gehouden.
Tot 31 oktober 2013 bestaat een subsidieregelingen voor het investeren in verduurzaming van opslagplaatsen.

Impulsregeling voor innovatie in energie in de gebouwde omgeving. Bedrijven of groepen van bedrijven kunnen vanaf 4 februari 2013 een impuls aanvragen bij het Eindhoven Energy Institute van de TU/e.
Een impuls is maximaal 50% van de totale projectkosten. In de projecten waarvoor een impuls kan worden aangevraagd, kunnen meerdere bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden deelnemen. Binnen één project kunnen daardoor door bedrijven meerdere impulsen worden aangevraagd.
Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op http://www.smartenergyregions.com/index.php/impuls-instrument.  Daarnaast kunt u contact opnemen met Ewit Roos (mob.: 06- 10914971 of email: info@brightmove.nl).

Een andere regeling die sinds 1 juli 2013 geldt voor agrarische ondernemers, is de Stimuleringsregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'. Deze regeling is gericht op het verwijderen van asbestplaten van daken van agrarische bedrijven in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen.
Alleen actieve agrarische bedrijven komen voor deze regeling in aanmerking. 

De provincie Noord-Brabant werkt aan de oprichting van een Energiefonds. Met het Energiefonds Brabant werkt de provincie aan een duurzaam Brabant. Gedeputeerde Staten hebben de Staten een uitgewerkt voorstel voorgelegd voor de instelling, inrichting en uitvoering van de fondsen.
Op 21 juni 2013 heeft Provinciale Staten ingestemd met het energiefonds . De provincie financiert samen met andere partijen energieprojecten om sneller over te gaan op duurzame energie en klimaatdoelstellingen te realiseren. Meer informatie over de inhoud van dit fonds kunt u lezen op de website http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/agenda-voor-brabant/investeringsfondsen/energiefonds.aspx

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel