HomeOndernemenDe Kempenregio versterken als uitblinker in de slimme maakindustrie

De Kempenregio versterken als uitblinker in de slimme maakindustrie

Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente BladelKempisch Ondernemers Platform

Een prachtige regio, indrukwekkende industrie, hard werkende betrokken mensen en een hoge sociale cohesie; samen een mooi fundament voor de Kempen. Toch zijn er ook reële bedreigingen zoals de beschikbaarheid van personeel, de innovatiekracht en de bereikbaarheid van het gebied. Het belang van een sterke veerkrachtige industriële sector is groot: 45% van de banen in de Kempen is gerelateerd aan de industrie.

De sector telt bijna 650 bedrijven en is goed voor ruim 8.000 banen. De meeste personen zijn werkzaam in de metaalsector, met de elektrotechnische industrie als goede tweede.

Kempische Industrie Agenda

Om de genoemde uitdagingen het hoofd te bieden hebben de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden, het Kempisch Ondernemers Platform (KOP), het Huis van de Brabantse Kempen en afgevaardigden van het onderwijs de krachten gebundeld. Dat resulteerde in het opstellen van de Kempische Industrie Agenda (KIA), die door de gemeenteraad van Bladel op 6 juli 2017 is vastgesteld. De andere gemeenten stelden de KIA al eerder vast. Op 6 juli werd in de gemeente Bladel ook het Actieplan Industrie vastgesteld.

De Kempische Industrie Agenda is opgesteld voor en door ondernemers en heeft als doel de Kempen te versterken als regio die uitblinkt in de slimme maakindustrie. Die sector gaat over de integratie van nieuwe technologieën en ICT in het proces van ontwerpen en produceren. De KIA is het resultaat van gesprekken met ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen, Brainport Development en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. In de KIA worden vijftien acties genoemd die bijdragen aan de economische versterking van de Brabantse Kempen waaronder ‘’Goed Geschoolde Jongeren’’ en ‘’Kennisacademie’’. De KIA is de opvolger van het Economisch Actieprogramma De Kempen (EAK). Meer informatie over de Kempische Industrie Agenda en de bijbehorende acties voor de komende jaren.

Actieplan Industrie

Het Actieplan Industrie is de lokale onderlegger van de KIA. De KIA is een belangrijk actieprogramma van bovenregionale projecten, maar daarnaast is er behoefte aan een lokaal Actieplan Industrie om ook lokale uitdagingen, kansen en problematieken op te pakken. Daarvoor is het Actieplan Industrie opgesteld. Het plan is het resultaat van een samenwerking tussen OBGB (Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel) en de gemeente Bladel.

In het Actieplan Industrie worden voor de komende jaren de volgende vijf lokale speerpunten genoemd:

  1. Bereikbaarheid fysiek en digitaal
  2. Samenwerking en parkmanagement
  3. Personeel en arbeid
  4. Vestigingsklimaat en –mogelijkheden
  5. Duurzaamheid.

Lopende activiteiten zijn geïnventariseerd en nieuwe acties zijn gepland. Voor de periode 2017-2018 gaat het om upgrading van bedrijventerrein De Sleutel, het verbeteren van de calamiteitenroute van bedrijventerrein De Sleutel en het verbeteren van de N284 en de bereikbaarheid van de diverse bedrijventerreinen.

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel