HomeOndernemenCentrummanagement

Centrummanagement

Voor een toekomstbestendig centrum van Bladel is behoefte aan een structurele samenwerking tussen publieke en private partijen, op basis van gelijkwaardigheid en met een gezamenlijke inzet van middelen. In het businessplan voor het centrum van Bladel staat de strategie, organisatie, projecten en financiering van het centrummanagement beschreven. Dit businessplan is opgesteld door de Initiatiefgroep Centrummanagement, waar de ondernemers, detailhandel, horeca, vastgoedeigenaren, VVV en gemeente zijn vertegenwoordigd.

Voor een structurele financiering van centrummanagement wordt een ondernemersfonds opgericht. Gekozen is voor het instrument van de Bedrijveninvesteringszone (BI-zone). Hierdoor gaat iedere ondernemer en vastgoedeigenaar verplicht meebetalen aan het centrummanagement. De gemeente dient hiertoe een verordeningen en uitvoeringsovereenkomsten vast te stellen. De gemeenteraad van Bladel zal alleen een BIZ voor vastgoedeigenaren en ondernemers gevestigd in het centrum van Bladel instellen wanneer hiervoor het draagvlak bij vastgoedeigenaren is aangetoond. Op 10 november heeft een officiële draagvlakmeting plaatsgevonden waar een meerderheid van de ondernemers en vastgoedeigenaren uit het centrum heeft gestemd voor het instellen van een BI-zone. 

In de onderstaande informatiebrochures en BI-plannen specifiek voor ondernemers en vastgoedeigenaren, vindt u meer informatie over de achtergrond van de plannen. 

De vastgoedeigenaren en ondernemers die dit initiatief hebben genomen zijn er van overtuigd dat door middel van samenwerking en gerichte initiatieven / investeringen iedereen haar steentje kan bijdragen aan een aantrekkelijk Bladel-centrum.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Yvette Wijnen, tel. 0497-361636.

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel