Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Met de komst van deze wet is er een gemeentelijk meldpunt voor de Wvggz. Maakt u zich zorgen over iemand? En denkt u dat deze persoon misschien verplichte zorg nodig heeft? Dan kunt u dat melden bij dit meldpunt.

Melden Wvggz

In de Kempen wordt het meldpunt uitgevoerd door de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. U kunt bellen naar 0497 - 74 53 01 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur). Buiten kantoortijden kunt u melden via wvggz@kempengemeenten.nl. U kunt ervoor kiezen dat uw naam niet bekend wordt bij de persoon over wie u belt. U kunt zelf niet anoniem bellen. Kijk op de website van de Kempengemeenten voor meer informatie.

Is er sprake van een levensbedreigende situatie? Bel dan 112.

Over de Wvggz

In de gemeente werken welzijnsorganisaties, maatschappelijk werk, de woningcorporatie en zorgorganisaties met elkaar samen om mensen met een psychische kwetsbaarheid passende zorg en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld begeleiding bij wonen, hulp bij financiën of het aanpakken van verslaving. Toch gaat het soms mis en raakt iemand erg in de war, dan kan het zo zijn dat iemand verplichte zorg nodig heeft.

Verplichte zorg kan een opname in een zorginstelling zijn, maar ook verplichte begeleiding of medicatie thuis. Belangrijk om te weten is dat verplichte zorg alléén in uiterste gevallen kan worden ingezet, de inzet van verplichte zorg is dan ook erg zeldzaam. Er wordt altijd gezocht naar een vrijwillige oplossing.

De Wvggz regelt de rechten en plichten van mensen die geestelijke zorg nodig hebben. De nieuwe wet geeft de gemelde persoon meer mogelijkheden om mee te praten over de zorg, maar ook voor de familie en naasten. Bij de nieuwe wet is het de eerste keuze om de gemelde persoon de verplichte zorg thuis te geven. Alleen als het echt niet anders kan, gaat deze persoon naar een zorginstelling. De Wvggz vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wbopz).

Wanneer meldt u voor Wvggz?

Als u zich zorgen maakt over iemand en denkt dat mogelijk verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig is, kunt u een melding doen. Verplichte zorg wordt niet zomaar gegeven. Dit kan alleen als iemand door een psychische stoornis ernstig nadeel veroorzaakt voor zichzelf, voor een ander of voor personen of spullen in het algemeen (of als de kans hierop groot is). Ook moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Er is geen mogelijkheid meer voor vrijwillige zorg;
  • Verplichte zorg is de enige manier om ernstig nadeel te voorkomen;
  • De verplichte zorg moet in verhouding staan tot het op te lossen ernstig nadeel. Dit betekent dat de voordelen van verplichte zorg en de nadelen van het ernstig nadeel bekeken worden. Het voordeel van verplichte zorg moet groter zijn dan de schade door het ernstig nadeel dat ontstaat zónder verplichte zorg;
  • Het is te verwachten dat de verplichte zorg resultaat geeft.
    Wanneer uit het onderzoek van de gemeente blijkt dat verplichte zorg waarschijnlijk nodig is, stuurt de gemeente de bevindingen naar het Openbaar Ministerie. Vervolgens neemt de Officier van Justitie een beslissing over het inzetten van verplichte zorg.