Door de gemeenten Bladel, Reusel-De Mierden, Bergeijk en Eersel is de Kempische visie op wonen vastgesteld door de gemeenteraad. Voor Bladel heeft de gemeenteraad een aantal kanttekeningen geplaatst bij de visie. Zo hecht zij er sterk aan dat er mogelijkheden blijven voor uitbreidingslocaties, dat er ruimte blijft voor lokaal-specifiek volkshuisvestingsbeleid en dat in een op te stellen uitvoeringsprogramma zowel lokale als regionale speerpunten zullen worden uitgewerkt, deze opmerkingen zijn terug te vinden in het amendement van de raadsvergadering van 21 maart 2019.