Pagina opties

Groter

Zorgloket

Het Zorgloket is gevestigd in het gemeentehuis van Bladel:

Markt 21, 5531 BC Bladel
tel. 0497 - 36 16 36

Geopend: ma t/m vr 9.00-12.00 uur.

Bij het Zorgloket kunt u terecht met vragen over zorg en ondersteuning, waaronder huishoudelijke hulp, ondersteuning voor mantelzorgers, vervoersvoorzieningen en voorzieningen zoals een rolstoel of aanpassingen in de woning. Ook kunt u terecht voor andere diensten zoals de warme maaltijdvoorziening, sociale alarmering en onafhankelijke cliëntondersteuning.

U kunt het Zorgloket tijdens openingsuren telefonisch bereiken of u kunt zich melden bij de receptie van het gemeentehuis. De loketconsulent staat u te woord als u vragen heeft over voorzieningen, als u hierover advies wilt of als u een melding wilt doen om een voorziening aan te vragen. Afhankelijk van uw vraag kan de loketconsulent u direct helpen of wordt u doorverwezen naar de juiste instantie.

Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen in de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en leven. Zelfstandig wonen en leven betekent dat u het huis schoon kunt houden, zich in en om uw huis kunt verplaatsen, binnen uw woonplaats/regio kunt reizen, mensen kunt ontmoeten en een zinvolle dagbesteding heeft.

Als u behoefte heeft aan ondersteuning, bijvoorbeeld in het huishouden, bij vervoer, in uw woning of bij een zinvolle dagbesteding, dan gaat u eerst op zoek naar eigen oplossingen. Kan iemand van de familie, buren of bekenden u helpen bij uw ondersteuningsvraag en in hoeverre bent u in staat om zelf oplossingen te betalen?

Als dit niet kan, kunt u contact opnemen met het Zorgloket Bladel en kan de gemeente u mogelijk ondersteuning bieden.

Gesprek

Wanneer u een melding indient voor een Wmo-voorziening zal een van de Wmo-consulenten contact met u opnemen om u thuis te bezoeken. Tijdens dit gesprek worden uw situatie en de resultaten die u wilt bereiken, besproken. U kunt in dit gesprek iemand uit uw eigen omgeving laten meepraten of u kunt hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Wanneer u ondersteuning wilt van een onafhankelijke cliëntondersteuner kunt u contact opnemen met het Zorgloket.

De Wmo-consulenten kijken tijdens het gesprek altijd eerst naar wat u zelf kunt doen, wat uw omgeving kan doen en waar u vervolgens nog ondersteuning bij nodig heeft. U zoekt samen met de Wmo-consulent naar de mogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld een zelfhulpgroep zijn, dagbesteding voor ouderen die geboden wordt door vrijwilligers (huiskamers) en/of dagbesteding bij een zorgaanbieder (via een individuele voorziening). U kunt in het gesprek zelf aangeven wat het beste bij u past.

Na dit gesprek ontvangt u een brief met een gespreksverslag. In dit verslag leest u samengevat wat er tijdens het gesprek is besproken en welke afspraken er zijn gemaakt.

Wanneer beoordeeld is dat u in aanmerking komt voor een Wmo-voorziening zal van uw melding een aanvraag worden gemaakt en zal de Wmo-consulent u informeren over het verdere verloop van uw aanvraag.

Individuele voorzieningen

Overige hulp en ondersteuning

U kunt ook bij het zorgloket terecht voor de volgende hulp en ondersteuning:

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuners geven informatie, advies en kortdurende ondersteuning, door u te helpen uw vraag duidelijk te krijgen, samen met u oplossingen te bedenken en keuzes te maken.

Meldpunten

Meldpunt zorgwekkend gedrag 

Misschien schrikt u van iemand op straat die in de war lijkt, of maakt u zich zorgen om een familielid dat niet meer goed voor zichzelf zorgt. Hoewel er in dat soort situaties geen spoed nodig is, bellen veel mensen de politie voor hulp. Maar eigenlijk kan een andere deskundige vaak beter helpen. Daarom is er het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag: zodat de persoon om wie u zich zorgen maakt, de juiste hulp kan krijgen.

Bel 0800-1205.

Via dit telefoonnummer kunt u met een deskundige praten over de persoon om wie u zich zorgen maakt. De deskundige denkt met u mee en kan via een melding de juiste hulpverleners inschakelen. Als het meldpunt gesloten is, kunt u tot 21.00 uur via hetzelfde nummer telefonische hulp krijgen van MIND Korrelatie. Via MIND kunt u geen melding maken.

Bel in een spoedsituatie altijd 112. Denkt u aan zelfmoord? Bel dan 113.