Pagina opties

Groter

Windpark De Pals

Omgevingsvergunning voor windpark de Pals verleend

De gemeente heeft op 26 februari 2019 de omgevingsvergunning verleend om 4 windmolens te plaatsen nabij de A67 tussen de Pals en de Belgische grens te Bladel. Het gaat om een initiatief van windpark de Pals B.V (voorheen Force Renewable Factory).

Het windpark bestaat uit 4 windturbines van ongeveer 5,5 MW elk, met een ashoogte van maximaal ca. 160 meter en een tiphoogte van ca. 240 meter. De rotordiameter bedraagt ca.160 meter. De geschatte opbrengst van dit windpark bedraagt ca. 60 GWh (60.000.000 kWh) per jaar. Dat is gelijk aan 11 % van de totale energiebehoefte van de gemeente Bladel en 43% van de energiebehoefte van huishoudens van de gemeente Bladel. Deze cijfers zijn gebaseerd op de totale energiebehoefte van onze gemeente, dus inclusief vervoer en warmte (cijfers van klimaatmonitor databank).

Als compensatie voor de effecten van de windmolens op het gebied van natuur en geluidproductie dient wettelijk 8,8 hectare natuur te worden gerealiseerd. Die compensatie zal plaatsvinden in het natuurgebied rond de Kroonvennen. Er wordt droog schraalland en kruidenrijk grasland aangelegd op percelen waar nu nog akkerbouw plaatsvind. Daarnaast wordt er voor ruim 52 hectare extra natuurontwikkeling gerealiseerd. Doel hiervan is het gebied voor flora en fauna waardevoller te maken dan het was voordat de windmolens er stonden. De gemeente neemt het initiatief om de gebiedsontwikkeling vorm te geven.

Meer informatie: