Pagina opties

Groter

Waterloket

Algemene informatie

Op deze pagina van het Waterloket vindt u algemene informatie over water en riolering.

Klachten, meldingen, vragen?

Er kunnen verschillende problemen ontstaan met water en riolering die voor u als inwoner voor overlast kunnen zorgen. Voorbeelden zijn wateroverlast, verstoppingen van het riool, stankoverlast, etc.

Vergunningen

Voor veel activiteiten die u op, bij of met water wilt uitvoeren heeft u een vergunning nodig.

Watertips

Wat u zelf kunt doen om het water schoon te houden.

Wie doet wat

Rijk, Provincie, Waterschap, gemeente en het drinkwaterbedrijf.