Pagina opties

Groter

Waterketen

De waterketen wordt gevormd door de ingrepen van de mens op het watersysteem. Allereerst het oppompen van grondwater om er drinkwater van te maken. Dit drinkwater wordt uiteindelijk afvalwater, dat behandeld wordt in een rioolwaterzuivering. Na zuivering komt het water weer in het oppervlaktewater terecht.

Het regenwater dat valt op daken, straten, pleinen moet worden afgevoerd. Dit kan via de riolering naar de zuivering of het oppervlaktewater of rechtstreeks naar de bodem. Hemelwater is een verzamelnaam voor alle soorten neerslag. In Nederland is dat natuurlijk hoofdzakelijk regen, maar soms ook hagel of sneeuw. Gemiddeld valt er in Nederland in een heel jaar ongeveer 800mm neerslag. Hoewel het in de winter misschien vaker regent, valt de meeste neerslag in Nederland in de zomer. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een heftige onweersbui in augustus.

Tegenwoordig is vaak in het nieuws dat het als gevolg van klimaatverandering vaker en harder gaat regenen. Het KNMI verwacht dat het klimaat in Nederland gaat veranderen. De belangrijkste voorspellingen voor Nederland zijn:

  • Zachte winters en warme zomers komen vaker voor;
  • De winters worden gemiddeld natter en ook de extreme neerslaghoeveelheden nemen toe;
  • De hevigheid van regenbuien in de zomer neemt toe, maar het aantal zomerse regendagen wordt juist minder. Daardoor kan het erg droog worden en kunnen we vaker last krijgen van watertekort (bijvoorbeeld agrariërs die gewassen telen, of uitdroging van grasvelden en groenstroken)
  • De zeespiegel blijft stijgen.

Waterberging bij bedrijventerrein De Sleutel in Bladel

Foto: Waterberging bij bedrijventerrein De Sleutel in Bladel

Bij het ontwerp van nieuwe riolering en watersystemen wordt nu al rekening gehouden met de klimaatveranderingen. Zo worden er bijvoorbeeld grotere buizen aangelegd die meer water kunnen afvoeren. Ook bekijkt de gemeente of binnen de bebouwde kom niet vaker een waterpartij aangelegd kan worden en wordt regenwater vastgehouden door het te infiltreren, waardoor het weer aan het grondwater wordt toegevoegd. Buiten de bebouwde kom legt het waterschap waterbergingsgebieden aan waar water tijdelijk geborgen kan worden.

Retentievoorziening Beemdstraat in Bladel

Foto: Retentievoorziening Beemdstraat in Bladel

Soms regent het zo hard dat de riolering het regenwater niet snel genoeg kan afvoeren. Dan kan er water op straat blijven staan en kunt u daar tijdelijk hinder van ondervinden. Gelukkig is dit maar korte tijd. Na verloop van tijd stroomt het water vanzelf weer weg.