Pagina opties

Groter

Wat kost het

Goed rioolbeheer kost veel geld. In de gemeente Bladel is jaarlijks circa 2,1 miljoen euro gemoeid met het vervullen van de zorgplichten rondom afvalwater, grondwater en hemelwater. Geld dat via de rioolheffing door de inwoners en bedrijven van de gemeente bij elkaar wordt gebracht. Dit geld wordt onder andere besteed aan het onderhouden, renoveren en op tijd vervangen van alle voorzieningen die er voor zorgen dat het gemeentelijke afvalwater op een prettige en correcte manier wordt afgevoerd, zodat er voor u èn het milieu geen overlast ontstaat. Daarnaast is dit geld nodig voor het uitvoeren van maatregelen om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen, zoals aanpassingen als gevolg van het veranderende klimaat of strengere milieueisen.

Heffingsmaatstaf & hoogte van de rioolheffing

De hoogte van de rioolheffing wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad, op basis van het op dat moment geldende GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan). Hoe de totale heffing wordt verdeeld over de inwoners en bedrijven (de heffingsmaatstaf) kan per gemeente verschillen en wordt vastgelegd in een jaarlijkse verordening. In de gemeente Bladel wordt de individuele heffing bepaald op basis van het drinkwaterverbruik.

Voor informatie over de voor u geldende heffingsmaatstaf – en bijbehorende tarieven – kunt u terecht op onderstaande link.