Pagina opties

Groter

Veegplan Stedelijk gebied gemeente Bladel

Vanaf 2019 werkt de gemeente Bladel voor verzoeken in het stedelijk gebied met zogenaamde veegplannen. In een veegplan bundelen we verschillende verzoeken van initiatiefnemers uit het stedelijk gebied in één bestemmingsplan.

Prioriteit bij veegplannen en niet bij individuele gevallen

De gemeente legt de prioriteit bij het opstellen van veegplannen. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kan een aparte bestemmingsplanprocedure voor één ruimtelijk verzoek worden doorlopen.

Welke verzoeken kan ik indienen voor het veegplan gemeente Bladel

Wilt u bijvoorbeeld de bestemming op uw perceel wijzigen of wilt u één of meerdere woning(en) toevoegen? Dit soort verzoeken kunnen wij opnemen in een veegplan. Het veegplan is bedoeld voor verzoeken waar een bestemmingsplanprocedure of een procedure voor een uitgebreide omgevingsvergunning voor benodigd is. Het veegplan is niet bedoeld voor kleine verzoeken als een uitbouw of de bouw van een bijgebouw. Dit kan soms vergunningsvrij of is mogelijk met een omgevingsvergunning.

Hoe kan ik een verzoek indienen?

Voordat u uw verzoek tot in detail uitwerkt, kunt u uw plan op hoofdlijnen laten beoordelen met een principeverzoek. In uw principeverzoek beschrijft u wat u waar wilt doen. Meestal is 1 A4’tje voldoende om dat duidelijk te maken. U kunt in uw verzoek een kaartje en/of schets bijvoegen om het te verduidelijken. Hoe duidelijker het verzoek is, hoe makkelijker en sneller wij het kunnen beoordelen.
Door middel van een principeverzoek krijgt u een uitspraak van het college van Burgemeester en Wethouders of zij mee willen werken aan uw verzoeken en of er voorwaarden aan het verzoek gesteld worden. Nadat het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten op uw verzoek ontvangt u een principe-uitspraak. Een principe-uitspraak heeft een geldigheidsduur van één jaar.
Na ontvangst van een principe-uitspraak kan u uw verzoek verder uitwerken. Ook vragen wij u voor het meelopen in de veegplannen een anterieure overeenkomst te tekenen waarin onder andere de procedure, legeskosten maar ook een planschade risico zijn opgenomen.

Welke zaken moet ik aanleveren?

Voor het meelopen met een veegplan zijn de volgende uitwerkingen noodzakelijk:

  • Een ruimtelijke onderbouwing
  • Een getekende anterieure overeenkomst

Daarnaast kunnen per verzoek verschillende onderzoeken noodzakelijk zijn. U kunt hierbij denken aan:

  • Een archeologisch onderzoek
  • Milieutechnische onderzoeken
  • Flora en Fauna onderzoeken
  • etc.

De procedure

Als wij akkoord zijn met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende onderzoeken, gaan wij er voor zorgen dat er voor uw verzoek en de overige verzoeken een overkoepelend veegplan wordt opgesteld. Ook zorgen wij ervoor dat het plan in procedure wordt gebracht.
Wij brengen twee maal per jaar een veegplan in procedure. Mocht u een veegplan missen dan kan u mee met de volgende procedure. Op deze manier houden we de wachttijd van initiatieven zo kort mogelijk.

Kosten

Naast uw eigen kosten brengen wij voor het in behandeling nemen van uw ruimtelijke verzoek voor elke fase kosten in rekening. Deze kosten zijn terug te vinden in de Legesverordening van de gemeente Bladel.

Meer informatie

Voor meer informatie over principeverzoeken of veegplannen kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ordening van de gemeente Bladel via tel. 0497 - 36 16 36.