Pagina opties

Groter

Uitlenen leskoffers natuur- en milieu-educatie

Op de gemeente zijn verschillende leskoffers ter beschikking van de scholen.
Deze bevatten specifieke educatieve materialen.  Daarbij hoort ook telkens een begeleidende map die afgestemd is op de eindtermen en ontwikkelingsdoelen.
Deze materialen kunnen gratis worden uitgeleend mits tijdig gereserveerd.