Pagina opties

Groter

Transitievisie Warmte

Samen naar een aardgasvrije gemeente

Om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zijn nationale en internationale doelen afgesproken. Eén van de doelen is dat in 2050 geen aardgas meer wordt gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Overstappen op duurzamere alternatieven voor aardgas is daarom noodzakelijk. Dit doen we samen, voor onszelf en de volgende generatie. Ook uw woning is ergens in de komende 30 jaar aan de beurt om van het aardgas af te gaan.

Transitievisie warmte

In het Nederlands Klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) moeten vaststellen. In deze visie staat wanneer welke wijk aan de beurt is om van het aardgas af te gaan. Voor de wijken die voor 2030 gepland staan, geven we ook aan welke duurzame alternatieven voor aardgas in die wijk mogelijk zijn.