Pagina opties

Groter
A A

Subsidieverordening duurzame energie gemeente Bladel beëindigd

Op 15 december 2016 heeft de gemeenteraad van Bladel een subsidieverordening vastgesteld om particuliere woningeigenaren te prikkelen om duurzame energievoorzieningen aan te brengen in hun woningen. Deze verordening is in werking getreden op 1 januari 2017 en eindigt op 31 december 2018 of zoveel eerder als het door de raad beschikbaar gestelde subsidiebedrag bereikt is.

De gemeenteraad heeft aanvankelijk € 100.000,00 beschikbaar gesteld voor beide loopjaren samen. Zowel in 2017 als in 2018 heeft de raad besloten om extra budget beschikbaar te stellen. In de raadsvergadering van 28 juni jl. heeft de gemeente Bladel € 50.000,00 extra vrijgemaakt bij de vaststelling van de perspectiefnota. Met dit extra budget zijn alle aanvragen gehonoreerd die op een wachtlijst stonden.

Resultaten

In onderstaand overzicht kunt u de resultaten zien van beschikkingen die in 2018 zijn toegekend:

Totaal aantal voorzieningen aangevraagd: 241 stuks
Aantal voorzieningen dat voldoet aan de voorwaarden van de verordening: 183 stuks

Verdeling naar type voorziening

Dakisolatie: 11 woningen
Gevelisolatie: 33 woningen
Glasisolatie: 26 woningen
Vloerisolatie: 4 woningen
PV-cellen (zonnepanalen) 85 woningen
Warmtepomp: 19 woningen
Zonneboilers: 5 woningen

Het aantal aanvragen dat is ingediend is groter dan het beschikbare budget. Vanwege het ontbreken van budget eindigt per 1 juli 2018 de subsidieverordening duurzame energie voor particulieren 2017. Aanvraagformulieren worden vanaf nu niet meer in behandeling genomen.