Pagina opties

Groter

Stedenbouwkundige visie Hapert

Omgevingsvisie kern Hapert en Stedenbouwkundige visie Hapert

In Hapert speelt een groot aantal ontwikkelingen. Om de huidige en toekomstige ontwikkelingen goed te kunnen beoordelen en ontwikkelen, is in maart 2019 besloten om een Omgevingsvisie voor de kern Hapert op te stellen. Onderdeel van deze Omgevingsvisie is een stedenbouwkundige visie voor Hapert.

Voor het ontwikkelen van de stedenbouwkundige visie Hapert zijn de bureaus De Zwarte Hond, OD205 en Bura Urbanism gevraagd. De gebiedsvisie Hapert 2040 van het GBOH, het bestaande gemeentelijk beleid, de bestaande en toekomstige projecten in Hapert en een rondleiding door de dorpskern dienden als input.

Eindpresentatie stedenbouwkundige visie

Dinsdag 23 februari 2021 hebben de bureaus hun definitieve stedenbouwkundige visie voor Hapert aan alle geïnteresseerden gepresenteerd. Vanwege de coronamaatregelen is de presentatie digitaal uitgezonden via YouTube. De uitzending kunt u terugkijken via deze link. Vragen stellen via de chat is helaas niet meer mogelijk. De antwoorden op de vragen uit de chat die niet aan de orde zijn gekomen in de uitzending vindt u per bureau via de onderstaande links. Daar vindt u ook per bureau de presentatie en een uitgebreide rapportage.

Tussenpresentatie stedenbouwkundige visie

De bureaus hebben via een tussenpresentatie gewerkt aan hun eindpresentaties. Dinsdag 10 november 2020 hebben de bureaus hun stedenbouwkundige visie in een tussentijdse presentatie digitaal aan alle geïnteresseerden gepresenteerd. De uitzending kunt u terugkijken via deze link. De bureaus hebben naar aanleiding van de ontvangen reacties op de tussenpresentatie hun stedenbouwkundige visie verder uitgewerkt.

Hoe nu verder?

De gemeenteraad maakt uiteindelijk de keuze voor één van de drie visies. Wanneer bekend is in welke raadsvergadering de stedenbouwkundige visie op de agenda staat, maken we dat bekend op deze website. De stedenbouwkundige visie verwerken we uiteindelijk in de Omgevingsvisie deel Hapert.