Pagina opties

Groter

WOZ-waarde

 • Wat is het?

  Jaarlijks wordt door de gemeente de WOZ-waarde van uw woning bepaald. Met dagtekening 26 februari 2021 worden de nieuwe WOZ-waarden bekendgemaakt. Die gelden voor het belastingjaar 2021.

  Heeft u een eigen woning? Of bent u eigenaar van een bedrijfsgebouw of stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB). Hoeveel hangt af van de waarde van uw onroerende goed (WOZ-waarde). U vindt de OZB en WOZ-waarde op uw aanslag gemeentelijke belastingen. Ook kunt u het taxatieverslag inzien. Daarin staat de berekening van de WOZ-waarde.

  U kunt de aanslag in tien termijnen via automatische incasso laten afschrijven. Indien u al een machtiging heeft afgegeven, hoeft u verder niets te doen. Heeft u nog geen automatische incasso? Vraag dit dan aan via de website: www.bladel.nl/incasso of haal een kaartje bij het Klant Contact Centrum.

  Aanslagen via mijn.overheid.nl

  In 2021 is er ook de mogelijkheid om de aanslag digitaal te ontvangen via mijn.overheid.nl, in plaats van per post. U kunt daar veilig en gemakkelijk inloggen met uw DigiD.

  Hoe ontvang ik mijn aanslag digitaal?

  Om uw aanslag digitaal te ontvangen, logt u in op mijn.overheid.nl en geeft u bij ‘Instellingen’ aan dat u de aanslag van de gemeente Bladel wilt ontvangen. U ontvangt uw aanslag dan voortaan digitaal. Deze instelling kunt u altijd weer wijzigen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u uw account op mijn.overheid.nl activeert en vervolgens aangeeft dat u digitale post wilt ontvangen van de gemeente Bladel. Vul hier dan ook uw e-mailadres in. Hoe u het account activeert ziet u in het filmpje op www.mijn.overheid.nl.

  Hoe weet ik of er een nieuw bericht is?

  Het is belangrijk dat u een e-mailadres opgeeft in mijn.overheid.nl. U ontvangt op dat e-mailadres een melding, zodra er een nieuw bericht voor u klaarstaat. 

  Als u geen gebruik maakt van automatische incasso, dan is er via mijn.overheid.nl de mogelijkheid om via IDeal de aanslag te betalen.

 • Hoe werkt het?

  De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar 2021 (1 januari 2020). Deze datum heet de waardepeildatum. Wanneer er echter na de waardepeildatum een verbouwing heeft plaatsgevonden (of de woning nieuw gebouwd is), wordt gekeken naar de staat van de woning (dus de toestand/vordering bouw) op de toestandspeildatum 1 januari 2021. Op deze manier worden waardeveranderingen als gevolg van bijvoorbeeld een verbouwing in het afgelopen jaar meegenomen in de WOZ-waarde voor dit belastingjaar.

 • Wat moet ik doen?

  • Op het aanslagbiljet van de OZB staat de getaxeerde waarde vermeld. Dit biljet ontvangt u jaarlijks.
  • OZB is een percentage van de WOZ-waarde:
   Woningeigenaren betalen                                     0.0857%,
   Eigenaren van een niet-woning betalen        0.1663%,
   Gebruikers van niet-woningen betalen         0.1494%.
  • De gemeente stelt jaarlijks de WOZ-waarde vast. Hierbij kijken we naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen of bedrijfsgebouwen. Hierbij houden wij rekening met de onderlinge verschillen in grootte, onderhoudstoestand, ligging, de bijgebouwen en de grootte van het perceel.
  • OZB betaalt u voor het hele jaar. De situatie op 1 januari is bepalend voor het hele jaar. Verkoopt u uw woning of verhuist u? Dan blijft uw betalingsplicht hetzelfde. Bij verkoop van een pand verrekent de notaris de OZB meestal met de nieuwe eigenaar. Koopt u gedurende het jaar een pand, dan ontvangt u pas het volgende belastingjaar een aanslag.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar 2021 (1 januari 2020). Deze datum heet de waardepeildatum. Wanneer er echter na de waardepeildatum een verbouwing heeft plaatsgevonden (of de woning nieuw gebouwd is), wordt gekeken naar de staat van de woning (dus de toestand/vordering bouw) op de toestandspeildatum 1 januari 2021. Op deze manier worden waardeveranderingen als gevolg van bijvoorbeeld een verbouwing in het afgelopen jaar meegenomen in de WOZ-waarde voor dit belastingjaar.
  • WOZ-waarden van woningen in Nederland zijn openbaar. Bekijk de WOZ-waarden op www.wozwaardeloket.nl
  • Via het mijn.overheid.nl/persoonlijkegegevens/woz kunt u uw taxatieverslag inzien, daarin staat de berekening van de WOZ-waarde. U logt in met uw DigiD op mijn overheid, ga dan naar persoonlijke gegevens > Wonen > WOZ.
  • Als u van mening bent dat de waarde van uw onroerende zaak te hoog is vastgesteld, kunt u contact opnemen met de gemeente. U wordt verzocht gebruik te maken van het reactieformulier WOZ-beschikking 2021 op de website www.bladel.nl/woz-portaal voor dit informeel contact.

  ​Voordeel informeel contact

  Het voordeel van zo’n informeel contact is dat het niet lang duurt. Omdat er geen wettelijke procedures mee gemoeid zijn, kunt u binnen zes weken al een reactie van ons ontvangen. Het afhandelen van een formeel bezwaar neemt al snel maanden in beslag. Het verzoek voor informeel contact moet bij ons binnen zijn voor 5 april 2021. Het formulier kan ingevuld worden gemaild naar belastingen@bladel.nl of per post naar de gemeente Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel.

  Reactieformulier WOZ-beschikking 2021

  Formeel bezwaar

  Het is natuurlijk mogelijk dat u er met de taxateur niet uitkomt. In dat geval kunt u alsnog formeel bezwaar maken. Schrijf uw bezwaarschrift dan zelf. Een zelf geschreven bezwaarschrift wordt net zo serieus en zorgvuldig in behandeling genomen als een bezwaarschrift dat ingediend is door een no-cure-no-pay bureau. U kunt binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag een bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel.

  Een bezwaarschriftformulier kunt u downloaden of we sturen u op verzoek een exemplaar toe. Dat bezwaar moet vóór 10 april 2021 bij de gemeente binnen zijn.

  Formulier formeel bezwaar

  Bezwaar indienen via een professioneel bureau

  Er zijn diverse bureaus die hun diensten aanbieden via internet om een WOZ-bezwaar voor u in te dienen. De tussenkomst van zo’n bureau heeft echter zelden toegevoegde waarde. Door contact op te nemen met de gemeente, kunt u het ook gemakkelijk zelf regelen. U moet aan het bureau dezelfde informatie aanleveren als aan de gemeente en de gemeente handelt alle bezwaren op dezelfde manier af.

  Wel kan de tussenkomst van zo’n bureau tot hogere kosten leiden voor de gemeente. Als we namelijk de waarde van uw pand verlagen naar aanleiding van een bezwaar van een professioneel bureau, moeten wij een onkostenvergoeding betalen aan dat bureau. Die vergoeding bedraagt al snel zo’n € 534,00. En uiteindelijk komen de kosten die de gemeente maakt, toch weer voor rekening van de inwoners.

 • Digitaal aanvragen

  U kunt digitaal bezwaar indienen tegen de WOZ-beschikking en/of de aanslag OZB met uw DigiD of onderstaand formulier downloaden, invullen en mailen naar info@bladel.nl.