Pagina opties

Groter

WOZ-portaal; algemene info

 • Digitaal aanvragen

  Via onderstaande links kunt u met uw DigiD online bezwaar indienen tegen de WOZ-beschikking en/of de aanslag OZB.

  Via onderstaande links (onder PDF formulieren) kunt u document(en) downloaden, invullen en mailen naar info@bladel.nl.

 • Wat is het?

  U kunt de basisgegevens van uw woning controleren via het internet. Het gaat om de gegevens die worden gebruikt voor het bepalen van de WOZ-waarde van uw woning. Via mijn.overheid.nl worden opgevraagd. Je logt in met je DigiD op Mijn overheid, ga dan naar persoonlijke gegevens > Wonen > WOZ. U kunt alleen uw eigen gegevens inzien, dus uw privacy is gewaarborgd. Het portaal biedt verder uitgebreide informatie over de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ).

  Met ingang van 2005 wordt voor de Wet WOZ uw pand niet meer individueel getaxeerd. Er wordt uitgegaan van de gegevens van uw pand die bij de gemeente bekend zijn. Daarom is het belangrijk dat die basisgegevens goed in de WOZ-administratie staan. Als u constateert dat de gegevens niet kloppen, kunt u via de website wijzigingen doorgeven.

 • Hoe werkt het?

  Jaarlijks wordt door de gemeente de WOZ-waarde van uw woning bepaald. Eind februari worden de nieuwe WOZ-waarden bekendgemaakt. Die gelden voor het belastingjaar 2019 en zijn bepaald aan de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare typen woningen in de gemeente rond 1 januari 2018. De woningen zijn gewaardeerd in overeenstemming met de regels van de Wet WOZ.

  WOZ-waardes openbaar

  De WOZ-waardes van woningen zijn vanaf 1 oktober 2016 een openbaar gegeven. Vanaf nu kunt u de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen. Iedereen kan eenvoudig en laagdrempelig de WOZ-waarde opvragen bij één centraal punt, http://www.wozwaardeloket.nl/, door de woning waarvan u de waarde wilt weten aan te klikken op een plattegrond of een adres op te geven. Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde zal worden getoond. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet op deze manier te raadplegen. Ook zijn de taxatieverslagen niet openbaar. Daarnaast gaat het vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden.

  Toelichting bij Huurdersbeschikking 2019

  Waarom ontvangt u een WOZ-beschikking?

  Per 1 oktober 2015 geldt een nieuw puntensysteem waarbij de WOZ-waarde van de woning meetelt in de berekening van het aantal punten. Door deze wijziging in het woningwaarderingsstelsel (WWS) hebben huurders belang gekregen bij de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde.

  Moet ik als huurder van een woning onroerende-zaakbelasting betalen?

  Nee, alleen als u eigenaar bent van een onroerende zaak. Sinds 2006 is de onroerende-zaakbelasting voor gebruikers van woningen komen te vervallen.

  Wat is het woningwaarderingsstelsel?

  Het woningwaarderingsstelsel, ook wel het puntensysteem genoemd, is een systeem om de maximale huurprijs voor woningen in de gereguleerde huursector te bepalen.

  Heeft dit gevolgen voor mijn huurprijs?

  Het nieuwe puntensysteem kan alleen bij nieuwe huurcontracten leiden tot het verhogen van de huur tot de maximale huurprijsgrens. Bij bestaande huurcontracten zal de verhuurder zich moeten houden aan de wettelijk vastgelegde huurverhoging.

  Zijn er nog meer zaken die de maximale huurprijs bepalen?

  Naast de WOZ-waarde zijn er nog andere onderdelen die meetellen in de berekening van het aantal punten. Denk aan oppervlakte van de woning en het energielabel. Ook als een woning een monument is, telt dit mee.

  Geldt het nieuwe puntensysteem voor alle huurwoningen?

  Het nieuwe puntensysteem geldt alleen voor zelfstandige sociale huurwoningen. Voor onzelfstandige woonruimte (zoals een kamer in een studentenhuis) verandert niets. Het puntensysteem geldt niet bij geliberaliseerde huurcontracten in de vrije sector waarbij de maandelijkse huur op de begindatum hoger is dan de liberalisatiegrens. De liberalisatiegrens in 2019 is € 720,42.

  Kan ik zelf het aantal punten berekenen?

  U kunt zelf het aantal punten van een woning berekenen via de huurprijscheck van de Huurcommissie.

 • Wat moet ik doen?

  WOZ-waarde te hoog? Neem contact op met de gemeente

  Binnenkort ontvangt u de aanslag onroerende-zaakbelasting. De hoogte van deze aanslag is gebaseerd op de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde van uw woning of bedrijf. Hoe die waarde tot stand is gekomen, kunt u lezen in het taxatieverslag.

  Als u van mening bent dat de waarde van uw woning te hoog is vastgesteld, kunt u contact opnemen met de gemeente. Dat kan telefonisch (0497 - 36 16 36) of via het reactieformulier dat bovenaan de pagina te downloaden is. De taxateur neemt dan telefonisch contact met u op.

  Voordeel informeel bezwaar

  Het voordeel van zo’n informeel bezwaar is dat het niet lang duurt. Omdat er geen wettelijke procedures mee gemoeid zijn, kunt u binnen zes weken al een reactie van ons ontvangen. Het afhandelen van een formeel bezwaar neem al snel maanden in beslag.

  Formeel bezwaar

  Het is natuurlijk mogelijk dat u er met de taxateur niet uitkomt. In dat geval kunt u alsnog formeel bezwaar maken. Een bezwaarformulier kunt u downloaden of we sturen u op verzoek een exemplaar toe. Dat bezwaar moet vóór 12 april 2019 bij de gemeente binnen zijn. (Mocht die datum naderen, terwijl u nog wacht op de afhandeling van uw informele bezwaar, kan in overleg met de gemeente de termijn  worden verlengd.)

  Bezwaar indienen via een professioneel bureau

  Er zijn diverse bureaus die hun diensten aanbieden om een WOZ-bezwaar voor u in te dienen. De tussenkomst van zo’n bureau heeft echter zelden toegevoegde waarde. Door contact op te nemen met de gemeente, kunt u het ook gemakkelijk zelf regelen. U moet aan het bureau dezelfde informatie aanleveren als aan de gemeente en de gemeente handelt alle bezwaren op dezelfde manier af.

  Wel kan de tussenkomst van zo’n bureau tot hogere kosten leiden voor de gemeente. Als we namelijk de waarde van uw pand verlagen naar aanleiding van een bezwaar van een professioneel bureau, moeten wij een onkostenvergoeding betalen aan dat bureau. Die vergoeding bedraagt al snel zo’n € 512,00. En uiteindelijk komen de kosten die de gemeente maakt, toch weer voor rekening van de inwoners.

 • Links/Documenten