Pagina opties

Groter

Wonen/woonvoorzieningen

 • Wat is het?

  Om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen in de eigen leefomgeving (dat kan de eigen woning zijn of een geschiktere woning in dezelfde omgeving) zijn er veel voorzieningen mogelijk. Niet alle aanpassingen worden vergoed. Sommige zijn namelijk regulier in de winkel verkrijgbaar. Voorbeelden hiervan zijn: wandbeugels, een verhoogde toiletpot, een losse douchestoel, kranen en een tweede trapleuning.

  Ook zal bij beoordeling van een aanvraag worden meegenomen of u kon verwachten dat u de aanpassing nodig zou gaan hebben en u hiervoor kon sparen. De gemeente attendeert u erop rekening te houden met de volgende levensfase en/of uw (on)mogelijkheden. Het is daardoor ook mogelijk dat de gemeente u adviseert om te verhuizen als noodzakelijke aanpassingen in de woning veel kosten met zich meebrengen. U kunt in een enkel geval in aanmerking komen voor een verhuiskostenvergoeding.

  We onderscheiden de volgende woonvoorzieningen:

  • losse woonvoorzieningen, dat wil zeggen voorzieningen die niet nagelvast zijn, en dus verplaatsbaar (bijvoorbeeld een douchetoiletstoel);
  • bouwkundige woonvoorziening, dat wil zeggen nagelvaste voorzieningen (bijvoorbeeld een douchezitje aan de muur, een traplift of een ophoging van de tegels bij de voordeur);
  • verhuiskostenvergoeding.

  Voor kortdurend gebruik (maximaal 6 maanden) zijn losse woonvoorzieningen te leen via het uitleendepot van thuiszorgaanbieders of hulpmiddelenleveranciers. Wanneer u een huurwoning bewoont en ouder bent dan 55 jaar brengen sommige woningstichtingen op uw verzoek kosteloos voorzieningen zoals een wandbeugel, verhoogd toilet, douchezitje of een antislipvloercoating in de badkamer aan.

 • Hoe werkt het?

  Als u beperkingen ondervindt in uw woning, bijvoorbeeld bij het traplopen of gebruik van de badkamer en u kunt de door u ervaren problemen niet zelf of met hulp van uw omgeving oplossen, dan is (financiële) ondersteuning vanuit de Wmo een mogelijke oplossing.

 • Wat moet ik doen?

  Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een woonvoorziening of woningaanpassing of als u er meer informatie over wilt, dan kunt u contact opnemen met het Zorgloket. U kunt het Zorgloket tijdens openingsuren (op werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur) telefonisch bereiken of u kunt zich melden bij de receptie van het gemeentehuis.

 • Wat kost het?

  Voor een woonvoorziening of woningaanpassing betaalt u mogelijk een bijdrage in de kosten, het zogenaamde abonnementstarief. Het abonnementstarief wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U hoeft nooit meer te betalen dan € 17,50 per vier weken. Het CAK stuurt u een aparte brief waarin staat vermeld of u het abonnementstarief van € 17,50 per vier weken moet betalen. Dit is afhankelijk van uw leeftijd en gezinssamenstelling. Ook stuurt het CAK u een rekening met de gegevens die u nodig heeft om te kunnen betalen. Het kan enige tijd duren voordat u van het CAK bericht ontvangt en u dit tarief aan het CAK gaat betalen. Voor nadere informatie over het abonnementstarief verwijzen wij u naar het CAK (telefoonnummer 0800 - 1925 of website www.hetcak.nl/).