Pagina opties

Groter

Vrijwilligersverzekering

 • Wat is het?

  Als u vrijwilligerswerk doet, bent u niet altijd goed verzekerd. Daarom heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten. Als vrijwilliger bent u automatisch verzekerd bij deze verzekering. Dit houdt in dat u verzekerd bent als u een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt.

  De vrijwilligersverzekering is een tweede (secundaire) dekking. Dit betekent dat de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger, of die van de instelling waarvoor hij of zij de activiteiten verricht, altijd voorgaat op de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het wordt ook wel een 'vangnet' verzekering genoemd. Het is aan te raden om de eigen verzekering niet op te zeggen.

  Met ingang van 1 januari 2017 heeft de gemeente Bladel een vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer Achmea.

  Zijn vrijwilligers verzekerd?

  De vrijwilligersverzekering geldt voor alle vrijwilligers die in enig organisatorisch verband werkzaamheden verrichten. Zij moeten dit werk onverplicht en onbetaald doen en daarbij een maatschappelijk belang dienen. Het mag dus niet gaan om een eigen belang of commercieel belang.

  Wanneer zijn vrijwilligers verzekerd?

  Vrijwilligers zijn verzekerd als zij hun vrijwilligerstaak uitvoeren. Alleen de vrijwilliger is verzekerd op de VNG Vrijwilligersverzekering (bezoekers, deelnemers, kinderen die spelen in de speeltuin, leden, dieren etc. vallen niet onder de dekking van de polis).

  Wat is verzekerd?

  Schade die uitsluitend te maken heeft met het werk dat de vrijwilligers uitvoeren. Op de polis is ook de aansprakelijkheid voor de rechtspersoon opgenomen.

  De aansprakelijk voor de rechtspersoon is alleen verzekerd, als er schade ontstaat door het uitvoeren van vrijwilligerswerk door een vrijwilliger, waarvoor je als “werkgever” aansprakelijk bent. Wordt de organisatie aansprakelijk gesteld omdat leden bijvoorbeeld schade hebben veroorzaakt bij derden, is dat niet verzekerd. Leden zijn immers geen verzekerden op de polis.

  Schade aan zaken van de organisatie zijn niet verzekerd

  Eigendom van een organisatie zelf valt niet onder de dekking van de VNG vrijwilligersverzekering. Ook schade aan zaken die een organisatie onder opzicht heeft valt niet onder de dekking van deze polis (denk aan gehuurde zaken).

  Advies: organisaties dienen ook zelf een aansprakelijkheidsverzekering te hebben

  Er kunnen claims bij een organisatie komen te liggen, waarbij geen vrijwilligers zijn betrokken. Dan is er ook geen dekking op de VNG Vrijwilligersverzekering. Daarom is het verstandig dat een organisatie een aansprakelijkheidsverzekering niet opzegt of juist sluit als men deze nog niet heeft gesloten.

  Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

  Op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn vrijwillige bestuursleden verzekerd. Ze zijn verzekerd als het balanstotaal van de organisatie lager is dan EUR 500.000,00.

  Het gaat om een claim in het privé vermogen van een bestuurder, als er sprake is van onbehoorlijk bestuur (er kan dus een claim vergoed worden als een bestuurslid zijn of haar taak niet behoorlijk heeft uitgevoerd. Andere claims, waarvoor iemand het bestuur aansprakelijk stelt en niets te maken hebben met onbehoorlijk bestuur, vallen niet onder de dekking van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering).

  Meer informatie kunt u vinden in de brochure(s) op de website van Centraal Beheer.

 • Wat moet ik doen?

  Hoe om te gaan met schade?

  Een vrijwilliger checkt eerst of hij de schade kan melden op een eigen verzekering of op een verzekering van de organisatie.

  • Kan dat? Dan meldt hij de schade bij die verzekeraar.
  • Kan dat niet? Dan meldt de vrijwilliger de schade bij de gemeente met een digitaal schademeldingsformulier.

  De gemeente meldt de schade digitaal bij Centraal Beheer.

 • Contactpersonen

  Gemeente Bladel
  Postadres: Postbus 11, 5530 AA Bladel | Bezoekadres: Markt 21, 5531 BC Bladel
  Telefoon: (0497) 361636 | Fax: (0497) 361600 | E-mail: info@bladel.nl.

  Contactpersoon: Wouter Hompes, 0497-361636

  Uw schadeformulier kunt u indienen via info@bladel.nl

  Centraal Beheer

  Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Centraal Beheer.

  Emailadres: avov.non.profit@centraalbeheer.nl. Zij zijn ook telefonisch te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 17:30 uur. Ons telefoonnummer is 055-579 8164.

 • Links/Documenten