Pagina opties

Groter

Verkiezingen, een ander machtigen

 • Wat is het?

  Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen.

  U kunt tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur een digitaal volmacht aanvragen. U kunt een gemachtigde aanwijzen in het gehele gebied waar de verkiezing voor geldt. 

  • U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.digid.nl kunt u een DigiD inlogcode aanvragen.
  • U kunt samen met degene die u wilt machtigen inloggen met DigiD. De volmachtgever logt als eerste in, daarna kan de gemachtigde inloggen.

  Aanvraag om per volmacht te stemmen via DigiD

  LET OP!

  Als u een volmacht aanvraagt dan wordt uw oude stempas direct ongeldig verklaard en kunt u zelf niet meer stemmen.

 • Hoe werkt het?

  Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen

  Bent u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, vraag dan iemand anders uw stem uit te brengen via een volmacht. Op de achterzijde van uw stempas vult u de naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Bladel woont en ook een stempas heeft ontvangen voor deze verkiezing. Belangrijk is dat de gemachtigde niet meer dan drie machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter tonen. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

  U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Bladel woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De hiervoor benodigde formulieren kunt u aanvragen bij de afdeling KCC of downloaden van onze website. De schriftelijke of elektronische aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

 • Wat moet ik doen?

  • Bij Tweede Kamerverkiezingen, Europese verkiezingen en een referendum kunt u iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.

  Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:

  • vult u de achterkant van uw stempas in;
  • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas;
  • geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

  Wanneer degene die u machtigt in een andere gemeente woont:

  • vult u een machtigingsformulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente;
  • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei het machtigingsformulier;
  • levert u het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente;
  • stuurt de gemeente u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd;
  • stuurt de gemeente een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

  De gemeente maakt een volmachtbewijs en stuurt het op naar de gemachtigde die voor u gaat stemmen.

  Formulier om per volmacht te stemmen

 • Wat moet ik meenemen?

  De gemachtigde neemt de volgende zaken mee naar het stembureau:

  • Een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
  • Uw ingevulde en ondertekende stempas of een volmachtbewijs.