Pagina opties

Groter
A A

Trouwen

 • Afspraak maken

  Hier kunt u een afspraak maken voor:

  Huwelijk, informatie

  Indien u in de gemeente Bladel wilt trouwen dient u vooraf telefonisch contact op te nemen om een huwelijksdatum en tijdstip te reserveren.

  Voor onderstaand product vragen wij u een afspraak te maken. Om een afspraak goed te laten verlopen, hebben wij graag vooraf telefonisch contact met u.

  Laat uw gegevens achter en wij bellen u voor het maken van de afspraak voor: 

 • Wat kost het?

  Leges 2018

  Maandag om 09.00 uur en 09.30 uur kosteloos, alleen in het gemeentehuis.

  Overige tijden op maandag € 270,00 (inclusief trouw-/partnerschapsboekje)
  Dinsdag t/m vrijdag € 270,00 (inclusief trouw-/partnerschapsboekje)
  Zaterdag € 395,00 (inclusief trouw-/partnerschapsboekje)

  Toeslag trouwen op locatie € 80,70

  Trouw-/partnerschapsboekje € 32,75
  Verklaring huwelijksbevoegdheid € 23,30 (voor huwelijk in het buitenland)

  De kosten van huwelijk dienen bij de aangifte te worden voldaan.

 • Digitaal aanvragen

  Als u in de gemeente Bladel wilt trouwen, neemt u vooraf telefonisch contact op om een huwelijksdatum en tijdstip te reserveren.

  Met ingang van 1 september 2015 is het een en ander veranderd met betrekking tot de huwelijksaangiften. Vanaf die datum bestaat er geen huwelijksaangifte/ondertrouw meer, maar kan worden volstaan met een verklaring: de zogenaamde “melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap”. Deze verklaring moet worden ingeleverd bij de huwelijksgemeente.

  Met DigiD

  Hier kunt u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap online indienen

  Hier kunt u uw achternaam partner gebruiken of wijzigen, online indienen

  Afgeven, via de mail of per post

  Onderstaand formulier kunt u downloaden, printen en handmatig invullen, waarna u het ingevulde formulier naar de gemeente stuurt.

 • Wat is het?

  Een kosteloos huwelijk kan alleen afgesproken worden als één of beide partners ingeschreven zijn in de basisregistratie personen van de gemeente Bladel.
  Er mogen maximaal 10 personen bij de voltrekking / registratie aanwezig zijn. Voor verdere voorwaarden zie tabblad: Wat moet ik doen.

  Als u in de gemeente Bladel wilt trouwen, neemt u vooraf telefonisch contact op om een huwelijksdatum en tijdstip te reserveren.

  Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. 

  Vanaf 1 juli 2016 kunt u uw voorgenomen huwelijk online melden bij de gemeente. Dit kan nog niet in alle gemeenten. Vraag aan uw gemeente of dit mogelijk is. U kunt ook persoonlijk langs gaan bij de gemeente waar u gaat trouwen en een melding van uw voorgenomen huwelijk doen.

  Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Als u ook voor de kerk wilt trouwen, dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

  Met ingang van 1 september 2015 is het een en ander veranderd met betrekking tot de huwelijksaangiften. Vanaf die datum bestaat er geen huwelijksaangifte/ondertrouw meer, maar kan worden volstaan met een verklaring: de zogenaamde “melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap”. Deze verklaring moet worden ingeleverd bij de huwelijksgemeente.

  Voor de beoordeling van de melding is het van belang dat de melding ruim (6 tot 8 weken) voor de huwelijksdatum bij ons binnen is.
  Nadat deze melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap bij de ambtenaar van de burgerlijke stand is binnen gekomen wordt onderzocht of het huwelijk voltrokken kan worden/het geregistreerd partnerschap geregistreerd kan worden.

  Bij de verklaring “melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap” dient u van u en uw partner een geldig legitimatiebewijs mee te sturen/in te leveren. Tevens dient u een kopie van het legitimatiebewijs van de getuigen mee te sturen/in te leveren.

  Woont u beiden buiten Nederland dan moet u, als u in een Nederlandse gemeente wilt trouwen, zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ’s-Gravenhage. Voorwaarde is dat een van de partners de Nederlandse nationaliteit bezit.

  Nederlanders die buiten Nederland woonplaats hebben en die in Nederland hun partnerschap willen laten registreren, moeten zich eveneens wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ’s-Gravenhage.

  Gelegenheid tot het hebben van een persoonlijk gesprek met de ambtenaar die uw huwelijk voltrekt of geregistreerd partnerschap registreert is alleen mogelijk op donderdagmiddag op afspraak. U hebt dan een gesprek van ongeveer 1 uur.

  Trouwambtenaren

  Wanneer u of uw partner niet in Nederland geboren zijn kan het zijn dat er een geboorteakte met oudernamen en een verklaring van ongehuwd zijn gevraagd worden. Zijn de over te leggen uittreksels niet in de Nederlandse taal gesteld dan dienen deze te worden vertaald in Nederland door een beëdigd vertaler. Indien de uittreksels gesteld zijn in de Duitse of Engelse taal hoeven ze niet vertaald te worden. U dient er ook rekening mee te houden dat buitenlandse akten mogelijk in het land van afgifte gelegaliseerd dienen te worden. In sommige landen kan het lang duren voordat de documenten terug zijn.

  Alle eventueel door u te overleggen uittreksels of akten moeten van recente datum zijn (maximaal 6 maanden oud).

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden om te kunnen trouwen

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

  Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

 • Tips

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.

  Huwelijksdispensatie

  Als u niet voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap, dan kan de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Babs voor één dag

  De mogelijkheid bestaat om een eigen Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) voor één dag te laten benoemen om het huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken.

  Hieraan zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Het aanvraagformulier is te vinden onder het tabje: Documenten.

 • Wat moet ik doen?

  Het huwelijk kan worden voltrokken in de gemeente waar u bent ingeschreven of in een keuzegemeente. Indien u in de gemeente Bladel wilt trouwen dient u vooraf telefonisch contact op te nemen om een huwelijksdatum en tijdstip te reserveren.

  Indien u voor een andere locatie binnen de gemeente Bladel kiest dan het gemeentehuis, kunt u hiervoor een verzoek doen. Dit verzoek kan uiterlijk 10 weken voor de huwelijksdatum worden ingediend. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal voor de huwelijksvoltrekking maximaal 45 minuten op de locatie aanwezig zijn.

  Om te kunnen trouwen moeten u en uw partner meerderjarig zijn (ten minste 18 jaar).

  Bij de huwelijksvoltrekking dienen ten minste 2 en ten hoogste 4 meerderjarige getuigen aanwezig te zijn. Het is mogelijk om op maandag t/m zaterdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur te trouwen.

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

  Aan het kosteloos laten voltrekken van uw huwelijk / geregistreerd partnerschap zijn een aantal regels verbonden:

  • Alleen als één of beide partners ingeschreven zijn in de basisregistratie personen van de gemeente Bladel, komt u in aanmerking voor een kosteloos huwelijk of partnerschapsregistratie.
  • Er mogen maximaal 10 personen bij de voltrekking / registratie aanwezig zijn.
  • De tijdsduur is maximaal 15 minuten.
  • Er mag geen muziek gedraaid worden.
  • Er zijn geen bloemen aanwezig.
  • Er mag niet met rijst of bloemen gestrooid worden (ook niet buiten het gemeentehuis).
  • Er is geen bode aanwezig.
  • U kunt geen gebruik maken van getuigen van de gemeente.
  • De ambtenaar van de burgerlijke stand draagt geen toga.
  • Er vindt geen persoonlijk gesprek plaats met de ambtenaar die uw huwelijk/geregistreerd partnerschap voltrekt.
 • Wat moet ik meenemen?

  Bij huwelijksaangifte / aangifte partnerschapregistratie hoeft u in principe geen documenten te overleggen als u beiden ingeschreven staat in een gemeente binnen Nederland.

  Wanneer u of uw partner niet in Nederland geboren zijn kan het zijn dat er een geboorteakte met oudernamen en een verklaring van ongehuwd zijn gevraagd worden. Zijn de over te leggen uittreksels niet in de Nederlandse taal gesteld dan dienen deze te worden vertaald in Nederland door een beëdigd vertaler. Indien de uittreksels gesteld zijn in de Duitse of Engelse taal hoeven ze niet vertaald te worden. U dient er ook rekening mee te houden dat buitenlandse akten mogelijk in het land van afgifte gelegaliseerd dienen te worden. In sommige landen kan het lang duren voordat de documenten terug zijn.

  Informeer vooraf bij de gemeente waar u gaat trouwen welke documenten u precies moet meenemen. Soms heeft de gemeente waar u de melding doet deze documenten al. U hoeft dan niet alle onderstaande documenten zelf mee te nemen:

  • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
  • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

  In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig:

  U hebt eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap gehad

  • bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)
 • Links/Documenten