Pagina opties

Groter

Subsidie duurzame energie voor particulieren

 • Digitaal aanvragen

  In 2017 en 2018 is de subsidieverordening duurzame energie voor particulieren een groot succes geweest. Het aantal aanvragen was groter dan het beschikbare budget.

  In 2019 is geen nieuwe subsidieverordening voor particuliere woningen vastgesteld. Dat betekent dat er op dit moment geen gemeentelijke bijdrage kan worden aangevraagd.

 • Wat is het?

  De gemeente Bladel heeft de Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren vastgesteld. Deze treedt in werking op 1 januari 2017 en is beëindigd op 1 juli 2018 omdat het beschikbaar gestelde budget op is.

  Deze regeling is bedoeld om particulieren te stimuleren te investeren in duurzame en energiebesparende maatregelen. De subsidie duurzame energie is alleen bedoeld voor het treffen van maatregelen aan bestaande woningen. De volgende voorzieningen komen in aanmerking voor subsidie: vloerisolatie, muur-/gevelisolatie, dakisolatie, glasisolatie, zonnecellen, zonneboiler en een warmtepomp.

  Veel gestelde vragen

 • Algemene informatie

  Hoe werkt de subsidieprocedure en aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

  Het indienen van een nieuwe aanvraag is niet meer mogelijk. Voor positief beoordeelde aanvragen die voor 1 juli 2018 zijn ingediend geldt, dat de aanvrager een beschikking tot subsidieverlening heeft ontvangen.

  In deze beschikking staat in elk geval de maximale hoogte van de subsidie die wordt toegekend. Ook zijn enkele voorschriften en verplichtingen hierin opgenomen.
  Nadat een subsidiebeschikking is toegekend, moet u de maatregel(en) binnen zes maanden realiseren. U moet de facturen van de installateur of aannemer zelf betalen. Binnen twaalf weken nadat de factuur van de leverancier is betaald, moet u het gereedmeldingsformulier met alle bijlagen indienen bij de gemeente. Een gespecificeerde factuur en een betalingsbewijs horen bij dit gereedmeldingsformulier. Onder een betalingsbewijs wordt verstaan een kopie van een bankafschrift of internetbanktransactie waarop staat dat de betaling is overgemaakt aan het bedrijf dat de duurzame energievoorziening heeft geïnstalleerd. Een reçu van een contante betaling wordt niet als betalingsbewijs geaccepteerd.
  Wanneer alle voorzieningen conform de afspraken zijn aangebracht, ontvangt u van de gemeente een beschikking tot subsidievaststelling. In deze beschikking wordt het definitieve subsidiebedrag vastgesteld. Daarna wordt het subsidiebedrag uitgekeerd. Er wordt geen voorschot verleend.

 • Regelgeving

 • Links/Documenten