Pagina opties

Groter

Rioolheffing

 • Wat kost het?

  Tarieven 2019

  De belasting bedraagt per jaar, per perceel als bedoeld artikel 2 lid a en b, zijnde in hoofdzaak een woning, indien deze
  a. wordt gebruikt door 1 persoon huishouden: € 81,00
  b. wordt gebruikt door 2 persoons huishouden € 170,00
  c. wordt gebruikt door 3-persoons huishouden € 243,00
  d. wordt gebruikt door 4 persoons huishouden € 267,00
  e. wordt gebruikt door 5 en meerpersoons huishouden € 348,00.

  De toestand in de basisregistratie Personen (BRP) op 1 januari van het belastingjaar is bepalend voor het tarief voor een 1, 2, 3, 4 of 5 en meerpersoons huishouden. Wijzigingen in het aantal personen in een huishouden na 1 januari worden in het eerste volgende belastingjaar meegenomen.

  De belasting bedraagt per jaar, per perceel als bedoeld artikel 2 lid a en b, zijnde niet in hoofdzaak een woning; bij een hoeveelheid afvalwater van:

  Voor bedrijven

  0-50 m³

  € 81,00

  51-150 m³

  € 170,00

  151-300 m³

  € 385,00

  301-500 m³

  € 675,00

  501-800 m³

  € 1.110,00

  801-1000 m³

  € 1.545,00

  1001-1500 m³

  € 2.126,00

  1501-2500 m³

  € 3.575,00

  2501-5000 m³

  € 6.280,00

  5001-7500 m³

  € 11.595,00

  7501-15000 m³

  € 24.155,00

  15001-30000 m³

  € 35.000,00

  >30001 m3

  € 69.000,00

  Indien sprake is van een agrarisch bedrijf bedraagt de  belasting per jaar € 487,00.

 • Wat is het?

  U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als uw woning of bedrijf direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. 

  De aanslag rioolheffing wordt opgelegd aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand.

  Met ingang van 2019 is er nog maar één aanslag gemeentelijke belastingen in Bladel.

 • Hoe werkt het?

  Kies voor het gemak van automatische incasso

  U kunt de gemeente het hele jaar door machtigen voor de automatische incasso van uw belastingaanslag. Als u gebruik maakt van automatische incasso wordt de aanslag in 10 termijnen geïncasseerd. Deze termijnen gaan in vanaf één maand na de dagtekening van uw aanslag. U kunt ook nog automatisch incasso aanvragen na ontvangst van de aanslag. Het aanslag bedrag wordt dan gedeeld door het aantal maanden dat nog resteert in het betreffende belastingjaar. Automatische incasso, machtiging.

  • Met dagtekening 28 februari 2019 ontvangt u de Woz-beschikking, aanslag onroerende zaakbelastingen en het vastrecht voor de afvalstoffen- en rioolheffing op één biljet.
 • Algemene informatie

  Aanslag gemeentelijke belastingen via Mijn.Overheid.nl

  In 2019 is er ook de mogelijkheid om de aanslag digitaal te ontvangen via mijn.overheid.nl, in plaats van per post. U kunt daar veilig en gemakkelijk inloggen met uw DigiD. Logt u in als bedrijf, dan kan dat middels e-herkenning. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u uw account op mijn.overheid.nl activeert en vervolgens aangeeft dat u digitale post wilt ontvangen van de gemeente Bladel. Vul ook uw emailadres in. Zodra er nieuwe digitale post beschikbaar is ontvangt u een email. Hoe u het account activeert ziet u in het filmpje op www.mijn.overheid.nl/. Als u geen gebruik maakt van automatische incasso dan bestaat via mijnoverheid de mogelijkheid om via iDeal de aanslag te betalen.

 • Tips

  Met het geld van de rioolheffing betaalt de gemeente de volgende kosten:

  • aanleg van riolering
  • onderhoud van het riool
  • inzameling en transport van afvalwater
  • zuivering van afvalwater
  • beheer van regenwater en grondwater
 • Regelgeving

 • Links/Documenten

  U kunt bezwaar maken via onderstaande link.