Pagina opties

Groter

Ramp of crisis

 • Wat is het?

  De kans dat er bij u in de buurt een grote ramp of crisis uitbreekt, is gelukkig erg klein. Mocht er wel direct gevaar zijn door een ramp of noodsituatie, dan wordt u gewaarschuwd door de sirene. Als u NL-Alert op uw mobiel hebt ingesteld, krijgt u ook hiervan een signaal. Blijf zo rustig mogelijk, ga naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio of tv aan op de regionale zender.

  Elke eerste maandag van de maand worden de sirenes om 12.00 uur getest.

 • Tips

  Meld u aan voor NL-Alert. Via NL-Alert informeert de overheid u over een noodsituatie in uw directe omgeving. U krijgt dan een bericht op uw mobiele telefoon. In dit bericht staat wat er aan de hand is en wat u het beste kunt doen. NL-Alert is een extra alarmmiddel.

  Veel gestelde vragen NL-Alert

  Tijdens een ramp of crisis wordt NL-Alert ingezet om burgers te alarmeren. Naar aanleiding van het verspreiden van NL-Alert berichten, hebben burgers regelmatig vragen. De veel gestelde vragen met de antwoorden zijn hieronder gebundeld.

  Wat is NL-Alert?

  Bij een ramp in uw omgeving, wilt u weten wat er aan de hand is en wat u moet doen. Daarom is er NL-Alert. U ontvangt NL-Alert op uw mobiel. Ook is NL-Alert te zien op steeds meer digitale vertrekborden bij haltes van bus, tram en metro.

  Wanneer ontvang ik een NL-Alert?

  NL-Alert is een middel dat kan worden ingezet bij een noodsituatie die levens- of gezondheidsbedreigend is. Bijvoorbeeld tijdens een grote brand, een terroristische aanslag, een gaslekkage of noodweer. Per situatie wordt een inschatting gemaakt of een NL-Alert een passend middel is. Er zijn ook andere manieren om burgers te alarmeren, bijvoorbeeld sirenes, de regionale calamiteitenzender en sociale media. Of er tijdens een incident gebruik gemaakt wordt van een NL-Alert, is afhankelijk van diverse factoren. Onder andere van:

  • het soort incident;
  • het tijdstip;
  • de locatie (bv. buitengebied);
  • of het voor u nodig is om actie te ondernemen/u iets moet doen om uzelf in veiligheid te brengen.

  Wie bepaalt of er een NL-Alert wordt verstuurd?

  De burgemeester is verantwoordelijk voor de inzet van NL-Alert in zijn of haar gemeente. Vaak wordt NL-Alert ingezet door veiligheidsregio’s; dit zijn samenwerkingsverbanden van gemeente, politie, brandweer en medische hulp bij rampen en crises. De hoogst operationeel leidinggevende tijdens het incident bepaalt namens de overheid of er een NL-Alert uit gaat.

  Hoe wordt bepaald of ik een NL-Alert ontvang?

  Voordat een NL-Alert wordt verstuurd, wordt eerst bepaald in welk gebied het bericht ontvangen moet worden. Bij een brand wordt bijvoorbeeld op basis van de windrichting bekeken hoe de rook zich gaat verspreiden. Vervolgens wordt een cirkel getrokken die het getroffen gebied omvat. De zendmasten in dit gebied sturen vervolgens het NL-Alert uit.

  Ik heb een NL-Alert ontvangen. Hoe komen jullie aan mijn telefoonnummer?

  De zendmasten in het gebied waarin mensen een NL-Alert moeten ontvangen, bereiken alle telefoons in het zendgebied. Dat staat los van het telefoonnummer. Er wordt geen gebruikgemaakt van telefoonnummers en wordt geen registratie bijgehouden van telefoonnummers.

  Waarom heb ik een NL-Alert ontvangen, terwijl het incident niet bij mij in de buurt was?

  Voordat een NL-Alert wordt verstuurd, wordt eerst bepaald in welk gebied het bericht ontvangen moet worden. Bij een brand wordt bijvoorbeeld op basis van de windrichting bekeken hoe de rook zich gaat verspreiden. Vervolgens wordt een cirkel getrokken die het getroffen gebied omvat. De zendmasten in dit gebied sturen vervolgens het NL-Alert uit. Door de reikwijdte van de zendmasten is het gebied waarin het bericht wordt ontvangen altijd groter dan noodzakelijk. Hierdoor kan het zijn dat u een NL-Alert hebt ontvangen, terwijl het incident niet in uw buurt plaatsvond. Andere redenen kunnen zijn:

  • Van sommige zendmasten is het zendsignaal heel sterk. Dit kan afhankelijk van de weersomstandigheden wel 10 kilometer ver dragen.
  • Wanneer u op een eerder moment in het zendgebied bent geweest, kan het zijn dat u bij thuiskomst nog verbonden was met de zendmast uit dat gebied waardoor u een NL-Alert ontvangt terwijl u het gebied al verlaten hebt.

  Waarom heb ik wel een NL-Alert ontvangen, maar mijn partner die naast mij op de bank zit niet?

  Dit kan meerdere oorzaken hebben, zoals verschil in provider (verschillende zendmasten) of verschil in telefoon (wel/niet geschikt om NL-Alerts te ontvangen).

  Waarom heb ik wel een NL-Alert gekregen, maar gaat de sirene niet af?

  Per situatie wordt afgewogen welk alarmeringsmiddel het best past. Bij de sirene is de boodschap altijd: ga naar binnen, sluit ramen en deuren en luister naar de calamiteitenzender. Bij bepaalde omstandigheden kan een ander advies gelden. In dat geval gaan de sirenes niet af en wordt het advies via een NL-Alert aan burgers gegeven.

  Ik heb geen NL-Alert ontvangen, maar het incident was wel in mijn buurt. Hoe kan dat?

  Dit kan meerdere oorzaken hebben. Bijvoorbeeld omdat uw telefoon rond het tijdstip van verzending uit stond, omdat u niet in het verzendgebied was, omdat u op dat moment slecht bereik had of omdat u in gesprek was. Ook is het mogelijk dat u ergens anders bent geweest en op het moment van thuiskomst nog verbonden was met een zendmast in een gebied dat niet geselecteerd is om de NL-Alert uit te zenden. Het kan ook zo zijn dat u uw telefoon nog niet hebt ingesteld om NL-Alert te kunnen ontvangen. Wilt u dit alsnog doen? Ga dan naar www.nl-alert.nl voor een instructie.

  Ik bevind me in rook, maar ik heb geen NL-Alert ontvangen. Loop ik nu gevaar om blootgesteld te worden aan gevaarlijke stoffen?

  Rook is altijd gevaarlijk, maar het gezondheidsrisico hangt samen met de samenstelling van de stoffen in de rook en de hoeveelheid rook die u hebt ingeademd. Rook inademen kan onder meer leiden tot brandende ogen, een geïrriteerde neusholte of geïrriteerde keel en luchtwegen. Hierdoor kunnen de ogen gaan tranen en kunt u gaan hoesten. Als u deze klachten niet hebt gehad, kunt u ervan uitgaan dat u geen letsel hebt opgelopen. Meer informatie vindt u op http://www.blijfuitderook.nl/home.

  Ik heb geen NL-Alert ontvangen waarin staat dat de noodsituatie voorbij is. Hoe kan ik weten dat een NL-Alert is ingetrokken?

  Het versturen van een eindbericht via NL-Alert kan verwarrend zijn. Er bestaat namelijk een kans dat mensen in een bepaald gebied een ‘afmeld-alert’ zouden ontvangen terwijl ze eerdere berichten niet ontvingen omdat ze toen niet in dat gebied waren. Dat roept vragen op. Daarnaast is NL-Alert is een alarmeringsmiddel, geen informatiemiddel. Dit alarmeringsmiddel wordt alleen gebruikt in geval van nood, dus wanneer er een incident plaatsvindt waarbij bewoners iets juist wel of niet moeten doen. Nadere informatie over een incident - dus ook als de situatie weer onder controle is - is altijd te vinden op de website van de getroffen gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  • Ga zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen.
  • Sluit alle deuren en ramen. Schakel ook eventuele ventilatiesystemen uit.
  • Laat mensen die bij u aanbellen schuilen.
  • Waarschuw mensen die de sirene niet opmerken.
  • Luister naar de rampenzender. Op deze zender krijgt u informatie en instructies van de overheid. Bij een ramp in uw buurt is dit de regionale omroep op radio of tv. Bij een nationale ramp is dit Nederland 1 of Radio 1.
  • Kijk op www.crisis.nl. Tijdens een noodsituatie vindt u hier alle informatie over de ramp.

  Als u uw huis en omgeving moet verlaten

  • Sluit gas, water en licht af.
  • Neem alleen de hoognodige zaken mee.
  • Sluit uw woning af en controleer of uw buren weten dat er een evacuatie plaatsvindt.
  • Blijf bij een grote brand laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel mogelijk. Lukt dit niet? Ga dan voor een raam staan waar de brandweer u kan zien.

  Vervoer

  • Neem zoveel mogelijk anderen mee.
  • Luister naar de verkeersinformatie via de radio.
  • Volg de route die de politie aangeeft.
  • Ga naar het opvangcentrum of ga naar familie of vrienden buiten het rampgebied.
  • Voor hulpbehoevenden, bejaarden en scholieren is er speciaal vervoer tijdens een ramp of crisis. De instellingen (verzorgings- of bejaardentehuizen en/of scholen) waar deze mensen op dat moment zijn, zorgen hiervoor.

  Wat moet ik niet doen als de sirene gaat?

  • Gaat de sirene, bel dan nooit met het nationale alarmnummer 1-1-2. Bel ook niet met de plaatselijke politie, brandweer of ambulancedienst. De telefooncentrales kunnen dan overbelast raken. Dat heeft ernstige gevolgen voor het op gang komen van hulp.
  • Haal uw kinderen niet uit school. Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven en worden opgevangen door de school.