Pagina opties

Groter

Openingstijden horeca eenmalig aanpassen

 • Afspraak maken

  Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0497 - 361 636 of maak een afspraak via het contactformulier.

  Vergunningen en meldingen worden behandeld door Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel, Dijk 15.

 • Wat is het?

  Als u een feest of evenement in uw horecabedrijf organiseert, kan het voorkomen dat u daarvoor de openingstijden voor een keer wilt aanpassen. U vraagt dan een ontheffing aan bij de gemeente om langer open te mogen zijn.

  In de gemeente Bladel kunnen horecabedrijven maximaal 6 keer per kalenderjaar toestemming krijgen om langer open te zijn.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt minimaal 8 weken van tevoren een ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • uw naam en de naam van de leidinggevende
  • naam en adres van uw horecabedrijf
  • waarom u langer open wilt zijn
  • op welke dag(en) u langer open wilt zijn
  • tot hoe laat u open wilt zijn

  Overige

  • Neem vooraf contact op met de gemeente over de geldende voorwaarden en termijnen. Daarna vraagt u de ontheffing aan bij de gemeente. De ontheffing moet in principe 8 weken voor het tijdstip van de verruiming worden ingediend. Als de ontheffing wordt aangevraagd binnen 3 weken voor het tijdstip van de verruiming wordt de aanvraag niet in behandeling genomen en dus niet toegekend.
  • U krijgt op tijd te horen of de ontheffing wordt toegekend. Tegen het besluit kunt u bezwaar maken. U moet dit doen binnen 6 weken na verzending van de afwijzing. Wijst de burgemeester uw bezwaar af, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.
 • Digitaal aanvragen

  Onder PDF formulieren: vindt u pdf-files. U kunt het formulier digitaal invullen, uitprinten om een handtekening te zetten, scannen en vervolgens mailen naar vergunningen@kempengemeenten.nl of per post opsturen.

  Onder Formulieren met DigiD en/of EHerkenning: kunt u met uw DigiD of EHerkenning uw formulieren indienen.

 • Wat kost het?

  De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing van het sluitingsuur bedragen € 15,40.

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Contactpersonen

  Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

 • Regelgeving