Pagina opties

Groter

Milieu informatie centrum (MIC)

 • Wat is het?

  Voor het aanvragen van (een) afvalcontainer(s), milieubox, papiercontainer en milieupas moet u contact opnemen met het MIC. Het MIC is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur (behalve op feestdagen) via telefoonnummer: 0800-0230336 (gratis).

  Het MIC is ook bereikbaar via internet: http://www.miconline.nl/.

  Na elke melding ontvangt u direct een ontvangstbevestiging.

  Bij het MIC kunt u NIET meer terecht voor klachten en meldingen die betrekking hebben op de inzameling van restafval, GFT en PMD! Daarvoor moet u zich rechtstreeks wenden tot Baetsen Containers BV. telefoon: 088 – 0233201 (gratis) of e-mail: kempen@baetsen.com

 • Hoe werkt het?

  De gemeente Bladel heeft alle de huisvuilcontainers voorzien van een chip.
  Het MIC heeft een geautomatiseerd systeem waarin precies staat aangegeven op welk adres, welke containers staan en wanneer de containers zijn leeggemaakt (dag en tijd).
  Bij verhuizing moet u daarom alle containers achterlaten.
  Ze staan geregistreerd op adres en niet op naam.

  Als u bent verhuisd kunt u uw GFT container binnen 3 maanden gratis laten omruilen voor een andere volume (140 of 240 liter). De container voor het restafval is alleen beschikbaar als 140 liter container.

  De 25 liter emmers worden alleen beschikbaar gesteld aan mensen die in bovenwoningen of flats wonen.

  Voor het omwisselen van een afvalcontainer kunt u contact opnemen met het Milieu-informatiecentrum, tel. 0800 023 03 36 (gratis).

  Elk huishouden in de gemeente heeft een milieupas gekregen. U moet bij de ingang van de Milieustraat uw milieupas laten zien. Zonder pas geen toegang. Bent u uw milieupas kwijt, dan kunt u dit ook hier melden.
  Uw pas wordt dan geblokkeerd zodat de eventuele vinder er geen gebruik van kan maken.
  Bij verlies of beschadiging zijn de kosten € 6,00.

  Ook voor het aanvragen van een milieubox en een papiercontainer kunt u hier terecht.

 • Wat moet ik doen?

  Voor het aanvragen of omwisselen van afvalcontainers, een papiercontainer, een milieubox en/of een milieu-pas blijft het MIC het aanspreekpunt. Het MIC is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via: 0800-0230336 of via www.miconline.nl.

 • Digitaal aanvragen

  Het Milieu Informatie Centrum kan u helpen met vragen over ruilen containers, milieubox, milieupas.

  Direct een melding maken via MIC-online

 • Wat kost het?

  Voor het omwisselen van een emmer van 25 liter voor restafval naar een container van 140 liter worden kosten in rekening gebracht. Dit tarief bedraagt € 20,50 per omwisseling.

  Nieuwe bewoners krijgen 3 maanden de tijd om de afvalcontainer op hun nieuwe adres gratis om te wisselen.
  Het vervangen van een gestolen afvalcontainer is gratis, mits er een kopie van een proces-verbaal wordt overlegd.

  Bij verlies of beschadiging van de milieupas zijn de kosten € 6,00.

  Aan het afleveren van papiercontainers en milieuboxen zijn geen kosten verbonden.

  Per adres wordt slechts 1 restafvalcontainer (of emmer), 1 gft-container (of emmer), 1 oud papier container en 1 milieubox verstrekt. Desgewenst wordt alleen bij hoogbouw één extra emmer van 25 liter voor gft- en/of restafval verstrekt.

  Ook voor het aanvragen van een milieubox en een papiercontainer kunt u terecht bij het MIC.

 • Contactpersonen

  Gemeente Bladel
  Afdeling Centrale Balie

  Postadres: Postbus 11, 5530 AA Bladel | Bezoekadres: Markt 21, 5531 BC Bladel
  Telefoon: (0497) 361636 | Fax: (0497) 361600 | E-mail: info@bladel.nl.