Pagina opties

Groter

Melding woon- en leefomgeving

 • Wat is het?

  Uw woon- en leefomgeving bestaan uit plekken waar iedereen toegang tot heeft. Denk aan pleinen, wegen, parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn.

  Als u iets ziet dat stuk is of opgeruimd moet worden, doet u hiervan een melding bij de gemeente.

  Onder Digitaal aanvragen vindt u de link om het digitaal te melden.

 • Hoe werkt het?

  Het komt regelmatig voor dat wegen ernstig worden vervuild door landbouw- en bouwverkeer. Daarbij kan het gaan om zaken als afgevallen lading, verlies van brandstof, beschadiging van de weg, bandensporen van zand of grind. Hierdoor ontstaan risico’s voor de weggebruikers. Er is bijvoorbeeld meer kans op aanrijdingen, omdat door materialen als olie, zand en grind direct contact tussen de banden en het wegdek verloren gaat. Met name voor motorrijders en bromfietsers kan dat heel gevaarlijke situaties opleveren.

  Schoonmaakplicht
  In de buurt van bouwprojecten, maar ook in de oogsttijd, wordt het wegverkeer soms geconfronteerd met zand, grind en slik op de weg. Dit materiaal wordt in het profiel van de banden meegenomen van de bouwplaats of de akker. Dit kan oplopen tot een centimeters dikke laag modder, die bij nat weer een spekgladde laag vormt. Wettelijk is elke veroorzaker van deze vorm van vervuiling verplicht de overige weggebruikers hiervoor te waarschuwen en de vervuiling zo spoedig mogelijk te verwijderen. Het plaatsen van waarschuwingsborden vrijwaart de vervuiler dus niet van die schoonmaakplicht.
  Door landbouworganisaties, gemeenten en waterschappen wordt geprobeerd landbouwers en bouwbedrijven bewust te maken van de gevaren.

  Aansprakelijkheid
  Bij ongelukken wordt in de meeste gevallen gekeken naar mogelijke oorzaken. Als die oorzaken bekend zijn, is de volgende stap het kijken naar de verantwoordelijkheid en eventuele aansprakelijkheid. Soms is een veroorzaker door de gemeente of politie te achterhalen. Een snelle melding van vervuiling kan helpen om de veroorzaker op te sporen. Melden kan direct via de gemeentelijke calamiteitenlijn (tel. 0497 - 36 14 44).

 • Wat moet ik doen?

  • Doe uw melding bij de gemeente.
  • Omschrijf duidelijk waar de melding over gaat.
  • Geef aan op welke plek er iets moet gebeuren.

  Niet melden bij de gemeente

  • Gevonden dieren: bel de dierenambulance.
  • Overlast van anderen, zoals buren of verslaafden: bel de politie.
  • Voorwerpen of plekken die niet van de gemeente zijn: neem contact op met de eigenaar.

  Telefoonnummer Dierenambulance Brabant Zuid-Oost via 088 811 3510 (24 uur per dag bereikbaar).

 • Digitaal aanvragen

  Heeft u iets gezien in uw woon- en leefomgeving dat kapot is, zoals een ontbrekende stoeptegel of een omgewaaide boom? Dan kunt u melding doen via het klacht- en meldpunt.

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente behandelt uw melding meestal binnen 5 werkdagen. Dit betekent niet altijd dat de situatie dan ook opgelost is. Soms is daar meer tijd voor nodig.