Pagina opties

Groter

Mantelzorgondersteuning

 • Wat is het?

  Er zijn veel verschillende mantelzorgers en daarom ook veel verschillende mogelijkheden met betrekking tot de ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgondersteuning wordt onderverdeeld in de volgende groepen:

  • Voorlichting en informatie: nieuwsbrief, informatiegids, themabijeenkomsten, informatie- en adviesgesprek.
  • Individuele begeleiding: mantelzorgconsulent, opvoedkundige ondersteuning, psychosociale begeleiding.
  • Lotgenotencontact: inloopbijeenkomsten, huiskamerbijeenkomsten, familieavonden.
  • Ondersteuningsgroepen: bijvoorbeeld ondersteuningsgroepen voor mantelzorgers van dementerende ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met autisme, mensen met parkinson. Ook is er een ondersteuningsgroep voor jonge mantelzorgers.
  • Cursussen en trainingen: verschillende cursussen voor bijvoorbeeld mantelzorgers van mensen met een borderline stoornis, met schizofrenie, een kind met een verstandelijke beperking.
  • Respijtzorg en praktische hulp: dagopvang en -verzorging voor ouderen, vrijwillige thuiszorg, buitenschoolse opvang voor kinderen met een verstandelijke beperking.

  De medewerkers van het Zorgloket kunnen u uitgebreid informeren over de verschillende ondersteuningsmogelijkheden.

 • Hoe werkt het?

  Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid, vriend of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd. Als mantelzorgers langere tijd zorg verlenen, lopen zij het risico overbelast te raken. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat zij zelf ziek worden, moeten stoppen met werken of hun sociale contacten verliezen. Daarom vinden wij het belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen.

  Zorgt u voor een partner, vriend(in), kind, buurman, buurvrouw? Dan kunt u bij het Zorgloket om ondersteuning vragen bij het uitvoeren van deze zware taak.

 • Wat moet ik doen?

  Wanneer u meer informatie of advies wilt over mantelzorgondersteuning, dan kunt u contact opnemen met het Zorgloket. U kunt het Zorgloket tijdens openingsuren (op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur)  telefonisch bereiken of u kunt zich melden bij de receptie van het gemeentehuis.

  Meer informatie over mantelzorg vindt u bij de landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg MantelzorgNL (voorheen Mezzo).