Pagina opties

Groter
A A

Kind erkennen vóór de geboorte

 • Afspraak maken

  Hier kunt u een afspraak maken voor:

  Erkenning ongeboren kind

  Lees ook de informatie op deze pagina. U weet dan welke eisen worden gesteld.

 • Wat is het?

  U kunt juridisch ouder worden door uw kind te erkennen. Dit kunt u al voor de geboorte doen. Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris.

  Erkenning niet nodig

  U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in 2 situaties:

  • huwelijk met de moeder
  • geregistreerd partnerschap met de moeder

  Let op! Als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Doet u dit niet? Dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen.

  Ouderlijk gezag

  Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren.

 • Hoe werkt het?

  Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel.

  U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen. Verder gelden de volgende regels:

  • Het kind heeft nog geen juridische vader.
  • Heeft een kind al 2 ouders? Dan kan het nooit door een ander worden erkend.
  • Staat u onder curatele? U hebt toestemming nodig van de rechter.
  • Mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Dan kunt u het kind niet erkennen.
  • Bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.
 • Algemene informatie

  U krijgt direct een afschrift van de erkenningsakte mee.

 • Tips

  Keuze achternaam eerste kind

  Bij de erkenning van uw eerste kind kunt u kiezen welke achternaam het krijgt: de naam van de moeder of van de erkenner.

  • Wilt u dat het eerste kind de naam van de erkenner krijgt? Dan moet de moeder meekomen naar de gemeente, schriftelijke toestemming van de moeder is niet voldoende.
  • Kiest u niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.
 • Wat moet ik doen?

  • Allereerst moet de moeder toestemming geven voor de erkenning.
  • Ga naar de gemeente om uw nog ongeboren kind te erkennen.
  • De ambtenaar van de burgerlijke stand controleert uw persoonsgegevens en burgerlijke staat. Staat u of de aanstaande moeder niet ingeschreven bij de gemeente waar het kind wordt erkend? Dan moeten uw of haar gegevens eerst worden gecontroleerd bij de gemeente waar u of de moeder staan ingeschreven.
  • Daarna maakt de ambtenaar een zogenaamde ‘akte van erkenning van een ongeboren vrucht’ op.
  • Deze dient door beiden ondertekend te worden.
  • Zodra het kind is geboren, wordt de erkenning rechtsgeldig. Daarmee bent u de juridische vader van het kind.

  Keuze achternaam eerste kind

  Erkent u uw kind voor de geboorte en is dit het eerste kind van u en de moeder? U kunt dan als ouders kiezen welke achternaam (geslachtsnaam) het kind krijgt. U moet de achternaam dan tegelijk met de erkenning kiezen. Maakt u als ouders geen keuze? Het kind krijgt dan automatisch de achternaam van de moeder.

  • U gaat samen met de aanstaande moeder naar de gemeente om uw ongeboren kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland.
  • Als de aanstaande moeder niet meegaat naar de gemeente, moet u schriftelijke toestemming van haar hebben voor erkenning.
  • Zodra het kind is geboren, wordt de erkenning rechtsgeldig. U bent dan de juridische ouder van het kind.

  Ouderlijk gezag aanvragen

  Nadat de erkenning rechtsgeldig is geworden, kunt u het ouderlijk gezag aanvragen. Dit doet u via de website van de Rechtspraak.

  Let op! Ouderlijk gezag hoeft u niet aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 • Wat moet ik meenemen?

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart) van u beiden.
  • Hebt u in het buitenland gewoond toen u 18 jaar of ouder was? Neem dan een bewijs mee waaruit blijkt dat u ongehuwd bent.
  • Voor niet-Nederlanders geldt dat ze altijd een bewijs van ongehuwd moeten overleggen
 • Links/Documenten