Pagina opties

Groter
A A

Gladheid bestrijden

 • Wat is het?  Fotograaf Jenny de Rooij-Hill

  Het beleidsplan gladheidbestrijding is geactualiseerd. In dat plan is beschreven hoe de gemeente de gladheidbestrijding aanpakt. Nieuw is onder andere dat de strooiroutes zijn uitgebreid met specifieke plekken zoals huisartsen- en tandartspraktijken, kerken, gemeenschapshuizen, pinautomaten en parkeerroutes.
  De gemeenteraad heeft bij de vaststelling gevraagd meer bekendheid te geven aan de gladheidbestrijding en ook bewoners op te roepen een steentje bij te dragen.

 • Wat moet ik doen?

  Gladheid, bijvoorbeeld door sneeuw of ijzel, is lastig en inwoners willen dan ook graag dat de gemeente zo vaak mogelijk strooit op alle wegen, fiets- en voetpaden. De organisatie van gladheidbestrijding is onder andere een taak van de gemeente, maar het is niet mogelijk alle wegen en paden sneeuw- en ijsvrij te houden.

  Preventief strooien

  Om gladheid te voorkomen of te bestrijden heeft de gemeente een aantal maatregelen genomen. Zo wordt er bijvoorbeeld preventief gestrooid als er gladheid wordt verwacht. Dat gaat overigens alleen bij bevriezing van een nat wegdek of ijzelvorming omdat de voorwaarschuwing dan het meest betrouwbaar is. Het voorspellen van bijvoorbeeld sneeuwbuien is erg moeilijk omdat deze vaak plaatselijk zijn. Uitgangspunt bij gladheidbestrijding is dat -na binnenkomst van een melding- de hoofdroutes en fietspaden binnen 2,5 uur worden gestrooid.

  Prioriteiten

  Het is niet mogelijk om alle wegen, straten en paden bij -naderende- gladheid in één keer te behandelen. Belangen moeten worden afgewogen en er moeten prioriteiten worden gesteld.

  De strooiwagens rijden volgens van tevoren vastgestelde routes. Deze zijn zo gepland dat met zo min mogelijk materiaal de gladheid zo effectief mogelijk kan worden bestreden. Er is een verdeling gemaakt in vier groepen:

  1. Openbaar vervoer. De busroutes worden zoveel mogelijk schoongehouden.
  2. Autoverkeer. In de eerste plaats wordt gestrooid op de zogenaamde hoofdverbindingsroutes. Dat zijn doorgaande wegen en ontsluitingswegen.
  3. Fietsers en bromfietsers. De doorgaande fietspaden worden zoveel mogelijk schoongehouden zodat met name scholieren veilig hun bestemming kunnen bereiken.
  4. Voetgangers. De gemeente strooit de stoepen en wandelpaden niet. Deze moeten door de bewoners zelf worden gestrooid.

  Een overzicht van de routes kunt u vinden onder het tabje: Documenten.

  Strooizoutemmers en -containers

  De gemeente stelt zout beschikbaar voor openbare voorzieningen (kerken, steunpunten) en buurtpreventiewijken. Voor openbare voorzieningen  kan een strooizoutemmer met een inhoud van 7,5 kg zout aangevraagd worden. Voor buurtpreventiewijken stelt de gemeente een container met zout beschikbaar om zo gezamenlijk de gladheid in de buurt te bestrijden. De doelgroep is wel zelf verantwoordelijk voor het op tijd vullen van de emmer en container.

  Sneeuw- en ijsvrij houden van stoepen

  Als inwoner heeft u ook een rol in het bestrijden van gladheid. Op stoepen en wandelpaden wordt door de gemeente niet gestrooid. Het schoonhouden van stoepen is een eigen verantwoordelijkheid van een eigenaar of bewoner. U wordt geacht de toegang tot uw perceel zo veilig en toegankelijk mogelijk te houden. Wij doen daarom een dringend beroep op u om gladheid op voetpaden grenzend aan uw perceel zelf te bestrijden.

  Goede burgerinitiatieven

  Gelukkig zitten de burgers in onze gemeente niet stil en ontplooien ze eigen initiatieven. Zo hebben reeds 10 buurtpreventiewijken de gladheid in hun eigen wijk kordaat opgepakt en houden stoepen en achterpaden schoon. Hiervoor worden containers met zout door de gemeente aangeleverd. De verantwoording voor het op tijd bijvullen van de container is bij de coördinatoren neergelegd, waarbij het zout kan worden verkregen vanaf de zoutopslag bij de aannemer. Ook hebben ze buurtbewoners opgeroepen om de stoep voor eigen deur schoon te maken en ouderen een handje te helpen.

  Enkele tips bij strooien van zout

  • Veeg eerst de meeste sneeuw weg.
  • Strooi niet meer dan een handje zout per m2.
  • Het zout gaat pas na 10 minuten werken.
  • Strooi niet te veel onder bomen, dat is slecht voor de wortels.
  • Strooizout is niet om te eten.

  Wat kunt nog meer doen?

  Een aantal tips om in de winter veiliger de weg op te gaan:

  • Luister naar waarschuwingen en het weerbericht op radio en tv.
  • Zorg dat uw auto in goede conditie is.
  • Houd altijd rekening met opvriezing van het wegdek.
  • Pas uw snelheid aan en houd voldoende afstand
  • Houd rekening met de inwerktijd van het zout; er moet eerst verkeer passeren, voordat het zout de weg ontdooit.

  Zorg dat u altijd voldoende zout om te strooien in huis hebt. Dan kunt u de stoep voor uw woning sneeuw- en ijsvrij houden.

 • Regelgeving

 • Links/Documenten