Pagina opties

Groter

Geocaching

  • Wat is het?

    Geocaching is een buitensport en spel, waarbij gebruik wordt gemaakt van een gps-ontvanger om ergens ter wereld een zogenaamde cache (verstopplaats) te vinden. Iemand verstopt op een bijzondere plaats, meestal in de natuur, een waterdichte doos. In de doos zit een logboek en vaak ook een aantal leuke voorwerpen die geruild mogen worden. Na het verstoppen van de ‘schat’ maakt de plaatser via internet de locatie bekend (coördinaten) aan andere geocachers. Voor meer informatie kunt u terecht op www.geocaching.nl.

  • Hoe werkt het?

    Wanneer u een cache wilt verstoppen, dient u zich te houden aan de spelregels die zijn omschreven op www.geocaching.com. Als u twijfelt over de eigendom van de grond waarin u de cache wilt plaatsen, kunt u contact opnemen met Christel Rampen (c.rampen@bladel.nl). Wanneer u een duidelijke kaart/plattegrond stuurt van de locatie, kan zij nagaan wie de rechtmatige eigenaar van de ondergrond is.

    Let wel: De gemeente houdt bij het uitvoeren van haar taken geen rekening met de aanwezigheid van de cache. Het is mogelijk dat tijdens onderhoudswerkzaamheden het doosje als afval wordt gezien en wordt verwijderd. De gemeente mag de cache eveneens (laten) weghalen als bijvoorbeeld blijkt dat deze schade of overlast geeft. De eigenaar van de cache kan de gemeente hierop niet aanspreken of aansprakelijk stellen.