Pagina opties

Groter

Gemeentelijke onderscheidingen

 • Wat is het?

  De gemeente kent vier onderscheidingen:
  a. het ereburgerschap van de gemeente Bladel;
  b. het predicaat van bewijs van verdienste van de gemeente Bladel, deze onderscheiding kent twee gradaties;
  c. de gemeentelijke vrijwilligersonderscheiding;
  d. het jeugdlintje.

 • Hoe werkt het?

  Ereburgerschap
  Het ereburgerschap van de gemeente Bladel wordt in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van waardering of erkentelijkheid. Zowel inwoners van de gemeente Bladel als personen uit andere gemeenten die zich voor de gemeente of de gemeenschap van Bladel op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt, komen hiervoor in aanmerking. Bij de onderscheiding hoort een oorkonde en een erepenning. De onderscheiding wordt toegekend door de gemeenteraad.

  Bewijs van verdienste
  Het predicaat van bewijs van verdienste van de gemeente Bladel kan worden toegekend aan natuurlijke personen, rechtspersonen en organisaties als blijk van waardering of erkentelijkheid. Zowel inwoners van de gemeente als personen uit andere gemeenten komen wegens (zeer) bijzondere verdiensten/prestaties voor de gemeenschap van Bladel op sociaal-, cultureel- of sportgebied of een ander gemeentelijk terrein hiervoor in aanmerking.
  De onderscheiding kent twee gradaties. Afhankelijk van de graad hoort bij de onderscheiding een kunstwerk of een sierspeld én een oorkonde. De onderscheiding wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders.

  Vrijwilligersonderscheiding
  Deze onderscheiding kan worden toegekend aan inwoners en groepen van personen die zich gedurende minimaal 25 jaar actief verdienstelijk hebben gemaakt binnen verenigingen of instellingen van maatschappelijk belang in de gemeente Bladel. Bij de onderscheiding hoort een oorkonde en een medaille. De onderscheiding wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders.

  Jeugdlintje
  Deze onderscheiding kan worden toegekend aan jongeren van 6 tot 18 jaar die langdurig en belangeloos hulp bieden aan personen of groepen die gezien hun omstandigheden daaraan behoefte hebben, óf zich langdurig en belangeloos inzetten voor een maatschappelijk doel, óf een éénmalige bijzondere prestatie hebben verricht. Bij de onderscheiding hoort een oorkonde en een sieraad. De onderscheiding wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders.

 • Wat moet ik doen?

  Hoe aanvragen?
  U kunt een aanvraag indienen bij de burgemeester. Daarvoor is een speciaal aanvraagformulier beschikbaar, die u kunt aanvragen bij het bestuurssecretariaat of downloaden onder het tabje: Digitaal aanvragen. Bij de aanvraag moet uitgebreid worden vermeld waarom de betreffende persoon wordt voorgedragen. Een nauwkeurige omschrijving van de verdiensten en jaartallen is erg belangrijk. Het indienen van een aanvraag betekent niet automatisch dat de onderscheiding ook wordt toegekend.

  Meer informatie
  Voor meer informatie over het aanvragen van een gemeentelijke onderscheiding kunt u contact opnemen met de burgemeester of het bestuurssecretariaat, telefoon 0497 - 36 14 39 / 36 14 38, e-mail bestuurssecretariaat@bladel.nl.
   

 • Digitaal aanvragen

  Via onderstaande link kunt u met uw DigiD de Gemeentelijke onderscheiding online aanvragen,

  of

  het Formulier gemeentelijke onderscheiding.pdf, kunt u downloaden, printen en handmatig invullen, waarna u het ingevulde formulier naar de gemeente stuurt.

 • Hoe lang duurt het?

  Wilt u meer informatie over gemeentelijke onderscheidingen, neem dan contact op met het bestuurssecretariaat.
  t. 0497 - 36 14 39
  e. bestuurssecretariaat@bladel.nl

 • Contactpersonen

  Gemeente Bladel
  Postadres: Postbus 11, 5530 AA Bladel | Bezoekadres: Markt 21, 5531 BC Bladel
  Telefoon: (0497) 361636 | Fax: (0497) 361600 | E-mail: info@bladel.nl.