Pagina opties

Groter

Exploitatievergunning horecabedrijf

 • Afspraak maken

  Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0497 - 36 16 36 of maak een afspraak via het contactformulier.

  Vergunningen en meldingen worden behandeld door Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel, Dijk 15.

 • Wat is het?

  In een exploitatievergunning staan voorwaarden. Deze voorwaarden hebben te maken met overlast, veiligheid en fatsoen. U vraagt een exploitatievergunning aan bij de gemeente als:

  • u een horecabedrijf wilt starten of overnemen
  • u uw horecabedrijf wilt uitbreiden door een verbouwing
  • de rechtsvorm van uw horecabedrijf verandert
  • uw horecabedrijf een andere leidinggevende krijgt
  • u een terras wilt starten of uw terras wilt uitbreiden
  • u met uw horecabedrijf nieuwe activiteiten gaat uitvoeren

  Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol schenkt. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een:

  • hotel
  • restaurant, café of snackbar
  • discotheek
  • buurthuis of clubhuis

  Bij een aanvraag om exploitatievergunning voor een commerciële (natte en droge) horecazaak moet ook het aanvraagformulier voor de BIBOB-toets (integriteit) worden ingediend.

 • Hoe werkt het?

  U kunt een exploitatievergunning krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De eigenaar of leidinggevende is van onbesproken gedrag en minimaal 21 jaar oud. De gemeente kan vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
  • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u maatregelen neemt om daarvoor te zorgen.
  • In het gebied mogen horecabedrijven zitten.

  De gemeente kan u vragen om een ingevuld Bibob-formulier. Hiermee checkt de gemeente de achtergrond van uw bedrijf en de mensen die er werken.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  U moet hiervoor gebruik maken van het vastgestelde formulier, wat te vinden is onder de tab "Digitaal aanvragen". Ook voor de BIBOB-toets moet gebruik gemaakt worden van de vastgestelde formulieren.

 • Digitaal aanvragen

  Onder PDF formulieren: vindt u pdf-files. U kunt het formulier digitaal invullen, uitprinten om een handtekening te zetten, scannen en vervolgens mailen naar vergunningen@kempengemeenten.nl of per post opsturen.

  Onder Formulieren met DigiD en/of EHerkenning: kunt u met uw DigiD of EHerkenning uw formulieren indienen.

 • Wat moet ik meenemen?

  De volgende stukken moeten bij een aanvraag om exploitatievergunning worden bijgevoegd:

  • Verklaring van eigenaar/verhuurder dat geen bezwaar bestaat tegen de exploitatie van de inrichting in het pand (indien van toepassing);
  • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel;
  • Situatietekening, schaal 1:500 of 1:1000;
  • Plattegrondtekening van de inrichting, inclusief aanduiding van functie van de ruimte, de afmetingen en oppervlakten, schaal 1:100;
  • Plattegrondtekening van het terras, schaal 1:100 (indien van toepassing)

  Bij droge en natte horecazaken moet ook het volgende worden bijgevoegd:

  • BIBOB-aanvraagformulieren met bijbehorende bijlagen en stukken

  Bij paracommerciële inrichtingen moet ook het volgende worden bijgevoegd:

  • Kopie van het bestuursreglement
 • Wat kost het?

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatievergunning € 202,35.

  Voor het ondergeschikt wijzigen van een exploitatievergunning bedraagt het tarief € 101,20.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken hoort u van de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 8 weken verlengen.

 • Contactpersonen

  Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

 • Regelgeving

 • Links/Documenten