Pagina opties

Groter

Drank- en horecavergunning

 • Afspraak maken

  Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0497 - 36 16 36 of maak een afspraak via het contactformulier.

  Vergunningen en meldingen worden behandeld door Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel, Dijk 15.

 • Wat kost het?

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een:

  • aanvraag tot het verkrijgen van een nieuwe vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet bedraagt € 500,00;
  • aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 4, vierde lid van de Drank- en Horecawet bedraagt € 179,00;
  • aanvraag tot het wijzigen van de vergunning op grond van artikel 30 van de Drank- en Horecawet (wijzigen inrichting) bedraagt € 179,00;
  • aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Drank- en Horecawet (wijzigen aanhangsel) bedraagt € 179,00. 
 • Digitaal aanvragen

  Hieronder vindt u pdf-files. U kunt het formulier digitaal invullen, uitprinten om een handtekening te zetten, scannen en vervolgens mailen naar vergunningen@kempengemeenten.nl of per post opsturen.

  DHW = Drank en Horeca Wet

 • Wat is het?

  U hebt een drank- en horecavergunning nodig als u alcoholische drank verkoopt om in het pand/terras waar het verkocht wordt op te drinken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

  • horecabedrijf (café of restaurant)
  • sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant
  • cafetaria en snackbar met een eetgedeelte, afgeschermd van het afhaalgedeelte

  U hebt een drank en horecavergunning nodig als u sterk alcoholische drank verkoopt via een slijterij.

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  U hebt geen drank- en horecavergunning nodig als u alleen licht alcoholische drank verkoopt, zoals bier of wijn, voor consumptie elders dan ter plaatse. De alcoholhoudende drank mag dan niet geopend en niet opgedronken worden in het pand waar het verkocht wordt. Dit is het bijvoorbeeld het geval bij:

  • levensmiddelenbedrijven
  • supermarkten

  Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  Er zijn twee soorten drank- en horecavergunningen.

  • Model A en daarbij horende Bijlage Model A is bestemd voor de reguliere commerciële horeca. Daarmee bedoelen we cafés, restaurants, slijterijen, hotels en dergelijke.
  • Model B en daarbij horende Bijlage Model B is bestemd voor een buurthuis, sportkantine, museum en dergelijke (een drank- en horecavergunning voor de zogenoemde paracommerciële horeca).

  Levensmiddelenbedrijven, supermarkten en cafetaria’s en snackbars met uitsluitend een afhaalgedeelte mogen zonder drank- en horecavergunning wel zwakalcoholhoudende drank verkopen voor consumptie elders dan ter plaatse, dus de drank mag daar niet geopend en opgedronken worden.

  U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
  • alle leidinggevenden zijn van goed gedrag
  • er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig
  • elke leidinggevende heeft een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne
  • uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte
  • er zijn geen weigeringsgronden op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)

  Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen gelden extra voorwaarden:

  • huisregels ophangen in kantines
  • cursussen voor barvrijwilligers
  • opstellen van een bestuursreglement (in verband met sociale hygiëne)
 • Algemene informatie

  • U krijgt binnen 8 weken bericht.
  • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Tips

  Commerciele horeca

  Voor drank- en horecavergunningen in de commerciële horeca is de Wet Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB) van toepassing. Via deze wet kan de gemeente een vergunning weigeren of intrekken als er ernstig gevaar bestaat dat de ondernemer deze gebruikt voor strafbare feiten of dat er een strafbaar feit is gepleegd om de vergunning te krijgen.

  Paracommerciele horeca

  Aan vergunningen van model B (paracommerciële horeca) kan de gemeente voorschriften en beperkingen verbinden om oneigenlijke concurrentie met de reguliere commerciële horeca te voorkomen. Zo mogen in buurthuizen en sportkantines bijvoorbeeld geen feesten en partijen worden georganiseerd.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

  Bibob-formulier

  De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

  Nieuwe leidinggevende altijd melden

  Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

 • Wat moet ik meenemen?

  In te dienen stukken of gegevens

  In te dienen stukken of gegevens voor een Drank- en Horecavergunning

  • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Model A (commerciële horeca) of Model B (paracommerciële horeca);
  • Ingevuld en ondertekend formulier Bijlage Model A (commerciële horeca of Bijlage Model B (paracommerciële horeca);
  • Ingevuld en ondertekend BIBOB-formulier, compleet met alle bijlagen (niet bij paracommerciële horeca of slijterij);
  • Een door beide partijen geparafeerde en getekende koop-, pacht-, of huurcontract of het eigendomsbewijs van het pand;
  • Plattegrondtekening van de inrichting, inclusief aanduiding van functie van de ruimte, de afmetingen en oppervlakten, schaal 1:100;
  • Plattegrondtekening van het terras, schaal 1:100 (indien van toepassing);
  • Foto van het terrasmeubilair (indien van toepassing);
  • Statuten van de vereniging of besloten vennootschap (indien van toepassing);
  • Oprichtingsakte van de besloten vennootschap i.o. (indien van toepassing);

  Extra in te dienen stukken of gegevens voor een paracommerciële inrichting
   

  • Ondertekend bestuursreglement;
  • Lijst met barvrijwilligers;
  • Overzicht van de openingstijden.

  In te dienen stukken of gegevens bij melding wijzigen aanhangsel leidinggevende of melding wijziging inrichting

  • Ingevuld en ondertekend meldingsformulier wijzigen beheerder/leidinggevenden of wijziging inrichting;
  • Bij wijziging inrichting: een plattegrondtekening van de inrichting, inclusief aanduiding van functie van de ruimte, de afmetingen en oppervlakten, schaal 1:100;
  • Bij wijzigen inrichting: een plattegrondtekening van het terras, schaal 1:100 (indien dit wijzigt);
  • Bij wijzen inrichting: een foto van het terrasmeubilair (indien dit wijzigt).
 • Regelgeving