Pagina opties

Groter

Collecte

 • Afspraak maken

  Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0497 - 53 13 00 of maak een afspraak via het contactformulier.

  Vergunningen en meldingen worden behandeld door Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel, Dijk 15.

 • Wat kost het?

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een aanvraag voor een collectevergunning bedraagt € 15,40

 • Digitaal aanvragen

  Onder PDF formulieren: vindt u pdf-files. U kunt het formulier digitaal invullen, uitprinten om een handtekening te zetten, scannen en vervolgens mailen naar vergunningen@kempengemeenten.nl of per post opsturen.

  Onder Formulieren met DigiD en/of EHerkenning: kunt u met uw DigiD of EHerkenning uw formulieren indienen.

 • Wat is het?

  Collecteren is het houden van een openbare inzameling van geld of goederen. Onder collecteren wordt ook het aanbieden van een intekenlijst voor de inzameling van geld voor een goed doel of het houden van een donateursactie gezien. Om te mogen collecteren is een vergunning nodig. Ook voor het werven van donateurs is dus een collectevergunning nodig. Geen vergunning is nodig voor instellingen die zijn vermeld op het landelijk collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving, de collectes die veelal gelijktijdig in het hele land plaatsvinden. Voorwaarde hierbij is dan wel dat ze niet op zondag collecteren en op maandag tot en met zaterdag uitsluitend tussen 9.00 uur en 21.00 uur.

  Als u voor een goed doel geld of spullen wilt inzamelen, dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente wil dat er niet teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. In een collecterooster houdt zij bij wanneer er collectes zijn. De gemeente kijkt of uw collecte past in het rooster.

  Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Ook kunt u hier het rooster van de gemeente bekijken. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

 • Algemene informatie

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  In uw aanvraag moet u laten zien dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert;
  • een omschrijving van de collecte;
  • de periode waarin u de collecte wilt houden.

  Het is verstandig als u uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indient.

 • Wat moet ik meenemen?

  De vergunning moet schriftelijk worden aangevraagd met het aanvraagformulier collecte, verkoop- en donateursactie dat u onder Digitaal aanvragen kunt downloaden.

  De aanvraag wordt in behandeling genomen en zal individueel worden getoetst.