Pagina opties

Groter

Collecte

 • Afspraak maken

  Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0497 - 53 13 00 of maak een afspraak via het contactformulier.

  Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen: een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten. VTH de Kempen is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel, Dijk 15.

 • Wat is het?

  Collecteren is het houden van een openbare inzameling van geld of goederen. Onder collecteren wordt ook het aanbieden van een intekenlijst voor inzameling van geld voor een goed doel of het houden van een donateursactie gezien. Om te mogen collecteren is een vergunning nodig.

  Géén vergunning is nodig als de organisatie staat vermeld op het landelijk collecterooster van Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Daarop staat ook wanneer landelijke organisaties collecteren. Ook het gemeentelijke collecterooster kunt u vinden op de website van het CBF.

  Voor de aanvraag heeft u DigiD (als inwoner) of eHerkenning (als organisatie) nodig. Heeft u nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag dit dan aan via www.digid.nl of www.eherkenning.nl.

 • Hoe werkt het?

  Er mag alleen gecollecteerd worden op maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 21.00 uur. Op zondagen en nationale feestdagen mag niet gecollecteerd worden.

  Er mogen niet te veel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. Daarom zijn er enkele regels:

  • Per kalenderjaar mag dezelfde organisatie maar één keer collecteren.
  • Een collectevergunning wordt voor maximaal één week verleend. 
  • Per kalenderweek mag maximaal één landelijke en één plaatselijke organisatie een collecteren.
  • Als een collecte niet in de hele gemeente wordt gehouden, mag in de dorpskernen waar de collecte niet wordt gehouden een andere collecte worden gehouden.

  Een donateursactie kan samenvallen met een andere landelijke of plaatselijke geldinzamelings- of verkoopactie. Een collectevergunning voor een donateursactie wordt alleen verleend aan:

  • plaatselijke organisaties
  • bedrijven die werven voor organisaties met het CBF-keurmerk ‘Erkend Goed Doel’

  Een donateursactie kan samenvallen met een andere landelijke of plaatselijke geldinzamelings- of verkoopactie. Een collectevergunning voor een donateursactie wordt alleen verleend aan:

  • plaatselijke organisaties
  • bedrijven die werven voor organisaties met het CBF-keurmerk ‘Erkend Goed Doel’
 • Digitaal aanvragen

  Onder PDF formulieren: vindt u pdf-files. U kunt het formulier digitaal invullen, uitprinten om een handtekening te zetten, scannen en vervolgens mailen naar vergunningen@kempengemeenten.nl of per post opsturen.

  Onder Formulieren met DigiD en/of eHerkenning: kunt u met uw DigiD of eHerkenning uw formulieren indienen.

 • Wat moet ik meenemen?

  De vergunning moet schriftelijk worden aangevraagd met het aanvraagformulier collecte, verkoop- en donateursactie dat u onder Digitaal aanvragen kunt downloaden.

  De aanvraag wordt in behandeling genomen en zal individueel worden getoetst.

 • Wat kost het?

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een aanvraag voor een collectevergunning bedraagt € 15,40.

 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.