Pagina opties

Groter

Carnavalswagens bouwen

 • Wat is het?

  Beloning voor jongeren die een carnavalswagen bouwen

  Jaarlijks wordt er een budget beschikbaar gesteld voor de jeugdige carnavalswagenbouwers. Het gemeentebestuur vindt het namelijk belangrijk dat er binnen de gemeente zinvolle activiteiten zijn die jongeren aanspreken.
  Het bouwen van een carnavalswagen is een van de activiteiten waar veel jongeren bij betrokken zijn.

 • Wat moet ik doen?

  Een beloning ter stimulering

  Om onze waardering voor zowel de activiteit als het uiteindelijke resultaat te laten blijken, is er voor het jaar 2020 een waarderingsbudget van maximaal € 9.000,- beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld voor alle carnavalswagenbouwers in de gemeente Bladel die voldoen aan de volgende criteria:

  • Een jeugdige carnavalsgroep moet minimaal uit 10 jongeren bestaan van tussen de 0 en 21 jaar en daarvan moet minimaal 75% in de gemeente Bladel woonachtig zijn;
  • De carnavalswagen of loopgroep met wagen moet minimaal de afmetingen van een personenauto hebben;
  • Er moet minimaal aan 1 optocht in de gemeente Bladel deelgenomen worden;
  • De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal optochten waaraan wordt deelgenomen binnen de gemeente Bladel. Bij deelname aan 1 optocht wordt € 200,- beschikbaar gesteld, bij deelname aan 2 optochten € 350,- en bij deelname aan 3 optochten € 450,-;
  • Na afloop van carnaval dient er per optocht waaraan is deelgenomen een bewijs van deelname en een foto van de wagen te worden overlegd aan de gemeente;
  • Wanneer aan alle bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, wordt per carnavalsgroep nog eens € 100,- extra subsidie verstrekt om te besteden aan de milieustraat;
  • Mocht het aantal aanvragen dusdanig hoog zijn en het subsidieplafond van € 9.000,- zou overschreden moeten worden, dan wordt de subsidie naar ratio verdeeld.

  Bij de aanvraag voegt u de NAW-gegevens en het rekeningnummer van de carnavalsgroep toe en een opgave van het aantal jongeren (met leeftijd en woonplaats) die gedurende de bouw en voorbereiding van de carnavalswagen mee hebben gewerkt. Daarnaast moet u bij de aanvraag ook toevoegen aan hoeveel optochten u met de carnavalsgroep wenst deel te nemen. De aanvraag stuurt u naar de afdeling Ontwikkeling t.a.v. Niek van Boekel (Postbus 11, 5530 AA Bladel of digitaal naar info@bladel.nl). De aanvraag moet worden ingediend vóór 15 februari 2020.

  In week 8 wordt een ontvangstbevestiging verstuurd met daarin de mededeling of u wel of niet recht heeft op de subsidie en de eventuele hoogte ervan. De uitkering en de vaststellingsbeschikking ontvangt u vervolgens na ontvangst van een foto van de wagen/loopgroep en een bewijs van deelname per optocht in de gemeente Bladel waaraan is deelgenomen.

 • Contactpersonen

  Gemeente Bladel
  Postadres: Postbus 11, 5530 AA Bladel | Bezoekadres: Markt 21, 5531 BC Bladel
  Telefoon: (0497) 36 16 36 | Fax: (0497) 36 16 00 | E-mail: info@bladel.nl.