Pagina opties

Groter

Bouwcontainer plaatsen

 • Afspraak maken

  Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0497 - 361 636 of maak een afspraak via het contactformulier.

  Vergunningen en meldingen worden behandeld door Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel, Dijk 15.

 • Wat is het?

  Bij een verbouwing wordt er meestal van tevoren gesloopt. Vaak wordt dan een (puin)container neergezet op gemeentelijk terrein. Voordat u een container laat plaatsen, moet u contact opnemen met de gemeente over de mogelijkheden. Hiermee kunt u narigheid achteraf voorkomen, want de kosten bij ongevallen of beschadigingen lopen vaak hoog op.

  Voorwaarden verbonden aan plaatsing van een container

  Algemene regelgeving inzake de opslag (bouw)materialen

  De toestemming voor tijdelijke plaatsing van een container op gemeentelijk terrein wordt verleend, mits:

  1. Ter plaatse voldoende ruimte aanwezig is.
  2. Bij plaatsing op de rijbaan een breedte van 3,50 m2 wordt vrijgehouden.
  3. Afsluitpotten, brandkranen en controleputten van de riolering bereikbaar blijven.
  4. Voetgangersverkeer en fietsverkeer niet wordt belemmerd of onnodig gehinderd.
  5. De aanvrager er zorg voor draagt dat geen stoffen of materialen op de weg kunnen geraken.
  6. De container voorzien is van markeringen van retro reflecterend materiaal, conform de eisen zoals hieronder aangegeven.
  7. Er wordt voldaan aan de voorschriften voortvloeiend uit de wegenverkeerswetgeving.
  8. De plaatsingsdatum van de container wordt doorgegeven.
  9. De datum waarop de ondergrond in de oorspronkelijke staat is teruggebracht wordt doorgegeven

  Markeringseisen

  (Aanvullende) voorschriften met betrekking tot de vereiste markering van containers die op de openbare weg worden geplaatst.

  1. De containers moeten voorzien zijn van minimaal twee markeringsstrepen op ieder zijvlak en kopstuk (zie afbeelding I).
  2. De markeringen moeten aan de uiterste buitenzijden van de container worden aangebracht. De afstand tussen het laagste punt van de markering en de onderkant van de container mag minimaal 0,40 m en maximaal 1,55 m bedragen.
  3. De markering moet bij voorkeur verticaal zijn aangebracht en slechts wanneer dit niet mogelijk is, horizontaal.
  4. De markering moet vast (niet verwijderbaar) op de container zijn aangebracht.
  5. De markering moet minimaal van klasse II retro reflecterend materiaal zijn, in de kleuren rood/wit (klasse II volgens norm 3011/3381).
  6. De markering bestaat uit diagonale rood/witte vlakken met een lengte per vlak van 141 mm (zie afbeelding II). De totale lengte markering bestaat uit vijf vlakken met een totale lente van 705 mm (zie afbeelding III).

 • Hoe werkt het?

  Als blijkt dat een container op openbaar terrein moet worden geplaatst, moet u een ontheffing aanvragen. Een formulier daarvoor kunt u downloaden bij het kopje "Digitaal aanvragen". Daarop geeft u de gewenste plaats, de afmetingen van de container en de tijdsduur van plaatsing aan. Het ingevulde formulier stuurt u terug naar de gemeente.

  Korte termijn opslag

  Dit betreft een periode van maximaal 4 weken.

  Lange termijn opslag

  Dit betreft een periode langer dan 4 weken. Afhankelijk van de situatie wordt met de aanvrager een maximale termijn afgesproken. In sommige gevallen kan bij een langere termijn opslag betaling van een borgsom worden verlangd. De hoogte van deze som is afhankelijk van de plaatselijke situatie en de soort en afmetingen van de container. Wanneer hiervan sprake is, wordt vooraf overleg gepleegd met de aanvrager.

  Aansprakelijkheid

  U bent dan altijd aansprakelijk voor alle materiële en immateriële schade die mogelijkerwijs uit plaatsing voortvloeit. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover derden, die uit het gebruik maken van de aanvraag kan voortvloeien. Als na afloop blijkt dat de ondergrond door toedoen van het plaatsen van de container is beschadigd of vernield, worden de herstelkosten doorberekend aan de aanvrager.

 • Wat moet ik doen?

  De gemeente beoordeelt of ter plaatse tijdelijk een container mag worden geplaatst. Soms wordt geen toestemming verleend. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als er geen ruimte is of omdat de verkeersveiligheid in het geding is. In dat geval neemt de gemeente contact met u op en overlegt over een eventueel alternatief.

 • Digitaal aanvragen

  Hieronder vindt u pdf-files. U kunt het formulier digitaal invullen, uitprinten om een handtekening te zetten, scannen en vervolgens mailen naar vergunningen@kempengemeenten.nl of per post opsturen.

 • Contactpersonen

  Vergunningen en meldingen worden, vanaf 1 april 2016, behandeld door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.