Pagina opties

Groter

Bezwaarschrift, gemeentelijke belastingen en de WOZ-beschikking

 • Digitaal aanvragen

  Bezwaar indienen moest vóór 12 april 2019 gebeuren. Dit is niet meer mogelijk.

  Voordeel informeel bezwaar

  Het voordeel van zo’n informeel bezwaar is dat het niet lang duurt. Omdat er geen wettelijke procedures mee gemoeid zijn, kunt u binnen zes weken al een reactie van ons ontvangen. Het afhandelen van een formeel bezwaar neem al snel maanden in beslag. Je bezwaar moet vóór 12 april 2019 bij de gemeente binnen zijn.

  Formeel bezwaar

  Het is natuurlijk mogelijk dat u er met de taxateur niet uitkomt. In dat geval kunt u alsnog formeel bezwaar maken. Een bezwaarformulier kunt u downloaden of we sturen u op verzoek een exemplaar toe. Dat bezwaar moet vóór 12 april 2019 bij de gemeente binnen zijn. (Mocht die datum naderen, terwijl u nog wacht op de afhandeling van uw informele bezwaar, kan in overleg met de gemeente de termijn  worden verlengd.)

  Bezwaar indienen via een professioneel bureau

  Er zijn diverse bureaus die hun diensten aanbieden om een WOZ-bezwaar voor u in te dienen. De tussenkomst van zo’n bureau heeft echter zelden toegevoegde waarde. Door contact op te nemen met de gemeente, kunt u het ook gemakkelijk zelf regelen. U moet aan het bureau dezelfde informatie aanleveren als aan de gemeente en de gemeente handelt alle bezwaren op dezelfde manier af.

  Wel kan de tussenkomst van zo’n bureau tot hogere kosten leiden voor de gemeente. Als we namelijk de waarde van uw pand verlagen naar aanleiding van een bezwaar van een professioneel bureau, moeten wij een onkostenvergoeding betalen aan dat bureau. Die vergoeding bedraagt al snel zo’n € 512,00. En uiteindelijk komen de kosten die de gemeente maakt, toch weer voor rekening van de inwoners.

 • Wat moet ik meenemen?

  In een bezwaarschrift moeten in ieder geval de volgende onderdelen vermeld zijn:

  1. uw naam en adresgegevens
  2. het aanslagnummer, maakt u bezwaar tegen de afvalstoffenheffing of het rioolheffing dan vermeldt u het accountnummer of het nummer van de WOZ-beschikking
  3. het adres/perceel/pand waar uw bezwaar betrekking op heeft
  4. de reden van uw bezwaar
  5. uw handtekening.

  Indien het bezwaarschrift in een vreemde taal is opgesteld en een vertaling voor een goede afhandeling noodzakelijk is, moet de indiener zelf zorgen voor de vertaling.

 • Links/Documenten