Pagina opties

Groter

Bestemmingsplan aanpassen

 • Wat is het?

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

  Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen

  Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

 • Hoe werkt het?

  Door bij de gemeente een aanpassing in het bestemmingsplan aan te vragen, kunt u de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen. Iedereen die hier belang bij heeft, mag een aanpassing aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u in het gebied woont.

 • Wat moet ik doen?

  Bestaand bestemmingsplan

  U vraagt de gemeente om het bestaande bestemmingsplan aan te passen, bijvoorbeeld omdat u een plan heeft dat niet in het geldende bestemmingsplan past.
  Om onnodige kosten te voorkomen, bestaat de mogelijkheid om uw plan vooraf:

  • Ambtelijk te laten beoordelen.
  • Het college van burgemeester en wethouders een (principe)besluit te laten nemen op uw verzoek.

  Hiervoor dient u een verzoek in via het "intakeformulier principeverzoek".

  Wanneer de gemeente het met u eens is, kan het bestemmingsplan worden aangepast.

  Nog niet definitief bestemmingsplan

  Een bestemmingsplan dat nog niet definitief is, wordt een ontwerpbestemmingsplan genoemd.

  • De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt van tevoren bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en hier op de website.
  • Bekijk het ontwerpbestemmingsplan via Ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis.
  • U kunt binnen 6 weken nadat het ontwerpbestemmingsplan bekend is gemaakt uw mening geven.
  • De gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast.
  • Wanneer u nog steeds wilt dat het bestemmingsplan wordt aangepast, kunt u dit binnen 6 weken nadat de gemeente het plan heeft vastgesteld, aangeven. Dit wordt beroep aantekenen genoemd en doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  U kunt de bestemmingsplannen ook inzien via www.bladel.nl/bestemmingsplannen.

 • Digitaal aanvragen

 • Wat moet ik meenemen?

  Om duidelijk te maken waarom u het bestemmingsplan wilt aanpassen, geeft u bij uw aanvraag de volgende documenten aan de gemeente:

  • Een omschrijving van uw bouwplannen
  • Bouwtekeningen van de situatie zoals die nu is én van de nieuwe situatie
  • Situatietekeningen en/of een plattegrond
  • Een goede ruimtelijke onderbouwing: Waarom kan hier van het bestemmingsplan worden afgeweken?
 • Wat kost het?

  Wanneer u een principeverzoek hebt ingediend of het bestemmingsplan wilt wijzigen, wordt bij u door de gemeente een bedrag in rekening gebracht voor het behandelen van de aanvraag in de vorm van leges.

 • Aanvullende informatie

  Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan hebt u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Deze vraagt u aan via Omgevingsloket.nl.

 • Regelgeving

 • Links/Documenten

  U kunt onderstaand pdf formulier plus de benodigde stukken sturen naar info@bladel.nl of per post naar Gemeente Bladel, Afdeling Ontwikkeling, Postbus 11, 5530 AA Bladel.