Pagina opties

Groter

Beschermd wonen (Wmo)

 • Wat is het?

  Het uitgangspunt van Beschermd Wonen is dat mensen die (tijdelijk) niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, bijvoorbeeld vanwege één van bovengenoemde aandoeningen, daarbij worden geholpen. Bij beschermd wonen woont u in een instelling waarbij 24 uur per dag toezicht en begeleiding is. Het doel hiervan kan bijvoorbeeld zijn om u te leren verantwoordelijk om te gaan met geld en uw woonsituatie. Ook kan er op deze manier op u worden gelet om er zeker van te zijn dat u goed voor uzelf zorgt. Het uiteindelijke doel is dat u weer voor zichzelf kunt zorgen en mee kunt doen in de maatschappij. Doorstroming wordt nagestreefd naar bijvoorbeeld andere lichtere vormen van ambulante woonbegeleiding.

  .

 • Hoe werkt het?

  Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • een psychiatrische ziekte;
  • autisme;
  • ADHD;
  • niet-aangeboren hersenletsel.                                     
 • Wat moet ik doen?

  Wanneer u in aanmerking wilt komen voor beschermd wonen of als u er meer informatie over wilt, dan kunt u contact opnemen met het Zorgloket. U kunt het Zorgloket tijdens openingsuren (op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur)  telefonisch bereiken of u kunt zich melden bij de receptie van het gemeentehuis.

 • Wat kost het?

  Voor beschermd wonen betaalt u een eigen bijdrage. Uw maximale eigen bijdrage wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) op basis van uw inkomen, leeftijd en gezinssituatie. Deze gegevens vragen zij op bij de belastingdienst. De eigen bijdrage gaat u ook aan het CAK betalen. U hoeft nooit meer te betalen dan op grond van uw inkomen mogelijk is en u betaalt tevens nooit meer dan de totale kosten van de voorzieningen/indicaties die aan u verstrekt zijn vanuit de Wmo en/of Wlz. U krijgt van het CAK bericht over uw eigen bijdrage. Het kan enige tijd duren voordat het CAK uw eigen bijdrage heeft vastgesteld.

   Als u een laag inkomen heeft, kunt u voor deze kosten mogelijk een beroep doen op bijzondere bijstand.

 • Contactpersonen

  Gemeente Bladel
  Postadres: Postbus 11, 5530 AA Bladel | Bezoekadres: Markt 21, 5531 BC Bladel
  Telefoon: (0497) 361636 | Fax: (0497) 361600 | E-mail: info@bladel.nl