Pagina opties

Groter
A A

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Wat is het?

  De medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis kunnen u uitleggen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding.

  Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

 • Tips

  Waterschap de Dommel
  Door het Waterschap De Dommel wordt verontreinigingsheffing en/of ingezetenenomslag geheven. Ook voor deze heffingen is kwijtschelding mogelijk als u een laag inkomen hebt. Deze zaken staan in de brochure “Kwijtschelding” van Waterschap De Dommel.

  U kunt de brochure of het formulier “verzoek om kwijtschelding” aanvragen bij Waterschap De Dommel, Postbus 10001, 5280 DA Boxtel. Het telefoonnummer van het waterschap is 0800-3336663.
  De website:
  www.dommel.nl.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt het beste in het begin van het belastingjaar kwijtschelding aanvragen. Hebt u de belasting al helemaal of voor een deel betaald? Dan kunt u nog tot 3 maanden hierna terugbetaling vragen.

  Geen kwijtschelding

  Krijgt u geen kwijtschelding? Dan kunt u binnen 10 dagen beroep indienen.

  U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Als de gemeente hiermee akkoord gaat, krijgt u uitstel van betaling.

 • Wat moet ik meenemen?

  1. Aanvraagformulier
  2. Laatste 3 bankafschriften van de betaalrekening(en)
  3. Laatste afschrift van de spaar(loon)rekening
  4. Salaris- en of uitkeringsspecificatie (niet ouder dan drie maanden) en overige inkomstenbronnen
  5. Betalingsbewijs zorgverzekeringspremie.
  6. Beschikking zorgtoeslag
  7. Huurspecificatie
  8. Kentekenbewijs (deel 1 en 2)
  9. Beschikking van de huurtoeslag
  10. Voorlopige teruggave belastingdienst
 • Regelgeving

 • Links/Documenten