Pagina opties

Groter

Automatische incasso, machtiging

 • Wat is het?

  U kunt de gemeente het hele jaar door machtigen voor de automatische incasso van uw belastingaanslag. Als u gebruik maakt van automatische incasso wordt de aanslag in termijnen geïncasseerd. Deze termijnen gaan in vanaf één maand na de dagtekening van uw aanslag. U kunt ook nog automatisch incasso aanvragen na ontvangst van de aanslag. Het aanslag bedrag wordt dan gedeeld door het aantal maanden dat nog resteert in het betreffende belastingjaar. Heeft u automatisch incasso en het totaal van het aanslagbedrag is minder dan € 50,00 dan wordt het bedrag in één termijn van uw betaalrekening afgeschreven.

  De aanslagen leges en toeristenbelasting kunt u niet betalen via automatische incasso.

 • Hoe werkt het?

  Met ingang van 2019 is er nog maar één aanslag gemeentelijke belastingen in Bladel. De gemeente Bladel stapt over op een nieuwe en eenvoudigere manier van aanslagoplegging. De meeste burgers en bedrijven ontvangen jaarlijks een viertal aanslagen van de gemeente Bladel. Het betreft hier de Woz-beschikking, de aanslag onroerende zaakbelastingen en drie aanslagen afvalstoffen- en rioolheffing. Vanaf belastingjaar 2019 gaat de gemeente deze belastingaanslagen combineren op één aanslagbiljet.

 • Wat moet ik doen?

  Machtiging

  Als u toestemming geeft voor een automatische incasso, worden de volgende belastingen automatisch van uw rekening afgeschreven:

  • Met dagtekening 28 februari 2019 ontvangt u de Woz-beschikking, aanslag onroerende zaakbelastingen en het vastrecht voor de afvalstoffen- en rioolheffing op één biljet. U kunt de aanslag voortaan in tien termijnen via automatisch incasso laten afschrijven.
  • De diftar 2019 (ledigingen containers) wordt gecombineerd met de aanslag voor belastingjaar 2020.
  • De aanslag diftar 2018 over de periode september t/m december 2018 wordt wel nog afzonderlijk verstuurd met dagtekening 31 januari 2019.

  Geen machtiging?

  Als u de gemeente geen machtiging geeft, dient u de aanslag te hebben voldaan op de vervaldatum die op de aanslag staat vermeld.

  Machtigen, rekeningnummer wijzigen, stopzetten

  Als u de gemeente wilt machtigen, uw rekeningnummer wilt wijzigen of de machtiging wilt stopzetten, kunt u het formulier bovenaan de pagina invullen.

 • Digitaal aanvragen

  DigiD/EHerkenning

  Via onderstaande link kunt u met uw DigiD uw Automatische incasso met DigiD of EHerkenning indienen. Bedrijven met EHerkenning kunnen ook via onderstaande link indienen.

 • Contactpersonen

  Gemeente Bladel
  Postadres: Postbus 11, 5530 AA Bladel | Bezoekadres: Markt 21, 5531 BC Bladel
  Telefoon: (0497) 361636 | Fax: (0497) 361600 | E-mail: info@bladel.nl

  Voor inlichtingen over de automatische incasso kunt u contact opnemen met de medewerkers belastingen van het team Klant Contact Centrum op telefoonnummer 0497-361636. Mailen kan ook naar belastingen@bladel.nl

 • Regelgeving

  De gemeente heeft een reglement opgesteld voor de automatische incasso. U kunt dit reglement hieronder downloaden, en uiteraard kunt u deze ook opvragen bij de gemeente.