Pagina opties

Groter

Afval, huishoudelijk afval

 • Wat kost het?

  Ledigingstarieven 2020

  De gemeente Bladel is een diftargemeente die de volgende uitgangspunten hanteert:

  1. het principe “de vervuiler betaalt” wordt zoveel mogelijk toegepast;
  2. de nettokosten voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval moeten voor 100% gedekt worden door de afvalstoffenheffing.

  De afvalstoffenheffing bestaat uit een vastrecht en een variabel recht.
  Het vastrecht wordt bij iedere huisaansluiting in rekening gebracht, ongeacht of u veel of weinig afval aanbiedt. In het vastrecht zijn onder andere de kosten opgenomen voor de inzameling van papier, glas, luiers, klein chemisch afval, plastic verpakkingsafval en de exploitatiekosten voor de milieustraat.
  De hoogte van het variabel recht is afhankelijk van het volume van uw containers en het aantal keren dat u de containers aan de weg zet. Daarbij maakt het niet uit of de container wel of niet vol is.

  Bij appartementencomplexen met een ondergronds container voor restafval is de hoogte van het variabel recht afhankelijk van het aantal stortingen.

  Vastrecht: op jaarbasis € 100,91 (€ 8,41 per maand)

  Variabel recht (ledigingstarieven):

  Volume Restafval Gft
  25 liter emmer € 3,16 € 0,57
  80 liter container € 6,14 € 0,71
  140 liter container € 9,37 € 0,94
  240 liter container € 14,75 € 1,25
  30 liter tariefzak (Netersel) € 2,30
  storten afval in ondergrondse container (60 liter) per keer € 4,60
  storten afval in ondergrondse container (30 liter) per keer € 2,30

  Kies voor het gemak van automatische incasso

  U kunt de gemeente het hele jaar door machtigen voor de automatische incasso van uw belastingaanslag. Als u gebruik maakt van automatische incasso wordt de aanslag in termijnen geïncasseerd. Deze termijnen gaan in vanaf één maand na de dagtekening van uw aanslag. De aanvraag voor automatische incasso geldt voor de eerstvolgende aanslag die u van de gemeente ontvangt.

  Geef een verhuizing ook tijdig door aan het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, tel. 0497 - 36 16 36. Met de aanslagoplegging wordt hiermee dan rekening gehouden.

 • Wat is het?

  Sinds 1 januari 2017 is Baetsen Containers uit Veldhoven de nieuwe inzamelaar van restafval, GFT en PMD voor alle Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden).

  Baetsen verzorgt ook de inzameling van glas, papier, textiel en incontinentiemateriaal en beheert ook de milieustraat.

  Klachten/meldingen over de inzameling rechtstreeks naar Baetsen

  Op de inzameldag kunnen er meerdere inzamelvoertuigen door uw straat rijden, die telkens maar één afvalsoort meenemen. Bel dan niet meteen met Baetsen, maar laat het afval gewoon aan de straat staan. Pas als dat afval er rond 18.00 uur nog staat, is er iets mis gegaan. In dat geval moet u dat zo spoedig mogelijk rechtstreeks melden bij Baetsen via het gratis telefoonnummer: 088 – 02 33 201 of per mail: kempen@baetsen.com

 • Algemene informatie

  Wie is verantwoordelijk?

  Op grond van de Wet milieubeheer zijn gemeenten verplicht om huishoudelijk afval (gescheiden) in te zamelen. Gemeenten zijn verplicht om zo goed mogelijk te regelen dat er zo min mogelijk restafval is.

  Onder voorwaarden kan de gemeente van dit uitgangspunt afwijken. Bv. door een bepaalde materiaalstroom (bv. GFT) in een bepaald gedeelte van de gemeente niet (gescheiden) in te zamelen.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt uw huishoudelijk GFT- en restafval aan de straat zetten in een door de gemeente geleverde minicontainer.

  Om afval milieutechnisch zo verantwoord mogelijk te verwerken, moet u het afval scheiden. Vandaar dat u GFT-afval (groente-, fruit-, en tuinafval) in een andere bak deponeert dan het overige zogenaamde restafval.

  Woont u in een appartementencomplex met een ondergrondse verzamelcontainer, dan kunt u uw restafval op ieder gewenst moment daarin deponeren. U kunt die container openen met uw milieupas.

  Één ophaaldag voor grijze en groene container, de tariefzak (alleen in Netersel) en voor de PMD-zak

  Bebouwde kom Bladel: maandag in de even weken. (restafval maar één keer per 4 weken).
  Bebouwde kom Hapert, Hoogeloon, Casteren en het hele buitengebied: maandag in de oneven weken. (restafval maar één keer per 4 weken).
  Bebouwde kom Netersel: vrijdag in de oneven weken. (restafval maar één keer per 4 weken).

  De komborden vormen de grens tussen de bebouwde kom en het buitengebied.

  Tariefzak Netersel

  Binnen de bebouwde kom van Netersel wordt het restafval ingezameld met tariefzakken.

  De tariefzakken zijn te koop:

  • het gemeentehuis, Markt 21 in Bladel
  • de Jumbo supermarkt Bladel aan de Gindrapassage 18, Bladel
  • de Albert Heijn supermarkt in de Sniederspassage, Sniederslaan 53, Bladel

  Aandachtspunten bij het aanbieden van de afvalcontainers en PMD- en tariefzakken

  • De huisvuilwagen begint om 7.30 uur met het rijden van de route. Zorg dat de containers en de zakken op tijd buiten staan, maar zet deze pas uiterlijk de avond van te voren aan de straat.
  • Het deksel van de containers moet dicht zijn (er mag geen afval uitsteken).
  • Het afval mag niet te vast aangedrukt zijn. U loopt dan het risico dat de container niet of niet (helemaal) geleegd wordt, terwijl u wel voor een volledige lediging moet betalen.
  • Ook als de container door vorst niet of niet helemaal kan worden leeggemaakt, wordt de lediging toch in rekening gebracht. U kunt de container daarom het best op een vorstvrije plaats zetten.
  • De containers mogen niet zwaarder zijn dan 75 kg.
  • De containers moeten met de wielen naar de weg worden gezet.
  • Maak de container schoon met een sopje van soda, groene zeep of azijn.
  • De PMD-zakken zijn alleen bedoeld voor huishoudelijke verpakkingen van Plastic, Metaal en Drankkartons (dus geen andere voorwerpen van plastic of metaal).
  • Bindt de PMD- en tariefzakken goed dicht om te voorkomen dat er tijdens de inzameling afval op straat belandt.
  • Probeer te voorkomen dat de zakken bij harde wind wegwaaien. Dit kan bv. door de zakken aan een hek te hangen, op een beschutte plek (wel goed zichtbaar) neer te zetten of er een zwaar voorwerp op te leggen. De zakken a.u.b. niet aan elkaar binden.

  Voor de gft-container komen hier nog de volgende zaken bij

  • Leg takjes of een dun krantje onderin (geen gras, bladeren of ander vochtig materiaal).
  • Laat natte spullen eerst uitlekken.
  • Doe geen plastic, papieren of composteerbare zakken tussen het GFT.
 • Links/Documenten