Pagina opties

Groter

Ondersteuningsmogelijkheden

Hulp en zorg

Bent of kent u iemand met dementie en bent u op zoek naar hulp, zorg en/of ondersteuning? Er zijn vele mogelijkheden, passend bij uw persoonlijke situatie.

Op de website van Alzheimer NL Zuidoost-Brabant (klik hier: www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant) vindt u meer informatie over de verschillende activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten die in de regio worden georganiseerd.

Lokale ondersteuningsmogelijkheden

Op deze pagina van dementievriendelijke gemeente Bladel leest u meer over de lokale ondersteuningsmogelijkheden.  Wanneer u er niet uitkomt op deze website of graag meer informatie wilt, neem dan gerust vrijblijvend contact op met het Zorgloket van gemeente Bladel (op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur via 0497 - 36 16 36).

Ook zijn de dementieambassadeurs in de gemeente Bladel altijd bereid om u meer informatie te geven en een luisterend oor te bieden. De dementieambassadeur is een onafhankelijk persoon die op de hoogte is van de professionele en de vrijwillige dienstverlening. Hij of zij kan informatie en advies geven over (omgaan met) dementie en over welke hulp- en zorgvoorzieningen er op het informele (vrijwilligers- en organisaties) en het formele (professionele) vlak mogelijk zijn, zoals onder andere zorgtrajectbegeleiders. De contactgegevens van de dementieambassadeurs vindt u op www.bladel.nl/inwoner/dementie-ambassadeurs.

Vrij toegankelijke voorzieningen

In en om de gemeente Bladel zijn er verschillende vrij toegankelijke voorzieningen en vrijwilligersvoorzieningen waarvan u soms gratis en soms tegen een bepaalde eigen bijdrage gebruik kunt maken. Een aantal voorbeelden:

Algemeen: 

Praktisch:  

Sociaal/activiteiten:

Voorzieningen waarvoor een indicatie nodig is

Soms voldoen bovenstaande vrij toegankelijke voorzieningen niet en is er meer hulp en/of ondersteuning nodig. Dit kan in de vorm van dagbesteding voor de persoon met dementie om bijvoorbeeld meer structuur te bieden en/of de mantelzorger te ontlasten. Ook kan hulp bij het huishouden uitkomst bieden als door de dementie problemen ontstaan waardoor het bijhouden van het huishouden niet meer mogelijk is. Verder kunnen vervoersvoorzieningen ervoor zorgen dat iemand mobiel blijft en bestaan er woonvoorzieningen om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

De genoemde voorzieningen zoals hieronder opgesomd, zijn voorzieningen die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op www.bladel.nl/inwoner/zorgloket vindt u meer informatie over de Wmo-voorzieningen, hoe u hiervoor een melding kunt doen en hoe dit proces verder in zijn werk gaat.

  • Hulp bij het huishouden
  • Begeleiding/dagbesteding
  • Woonvoorzieningen
  • Vervoersvoorzieningen

Als thuis zelfstandig wonen niet meer mogelijk is

Vaak hebben mensen met dementie op een gegeven moment intensieve zorg nodig. De ondersteuning vanuit de Wmo en mantelzorg voldoet dan niet (meer). De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die 24 uur per dag zorg in de nabijheid of toezicht nodig hebben. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft hier de indicaties voor af. Dit gaat dus niet via de gemeente. De 24-uurs zorg vanuit de Wlz kan zowel thuis als in een verpleeghuis geboden worden. Voor zorg thuis geldt dat deze wel verantwoord moet zijn en niet duurder mag zijn dan verblijf in een instelling.

Hoe u een aanvraag kunt doen voor zorg vanuit de Wlz, wordt op deze website uitgelegd: ciz.nl/client/client-meer-informatie/uw-aanvraag-in-vier-stappen.