Pagina opties

Groter
A A

Milieuklachten melden

Als u informatie over milieudelicten, hinder of andere milieuklachten heeft, kunt  u dat bij verschillende instanties melden.

Levensgevaarlijke situaties

Is de veiligheid van personen in het geding, bel dan 112.

Spoedeisend maar niet levensgevaarlijk

Calamiteitendienst 24/7 tel: 0497 - 36 14 44.

Zaken in de openbare ruimte die een gevaarlijke situatie kunnen opleveren zoals:

 • Bomen die op de openbare weg zijn of dreigen te vallen
 • Kapotte stoplichten
 • Gat in de weg

Milieuklachtencentrale 24/7 tel: 0736812821 of digitaal via www.milieuklachtencentrale.nl/

 • Overlast van geur, geluid, trillingen of stof van bedrijven in Brabant?
 • Bodem, lucht- of waterverontreiniging of afvaldumpingen
 • Vragen of meldingen over de kwaliteit van zwemwater
 • Misstanden in het buitengebied


Provinciaal handhavingsteam 24/7 tel: 0900 - 99 65 432, www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/handhaving/samen-sterk-in-brabant.aspx:

 • Wildcrossen
 • Stroperij
 • (drugs)afvaldumpingen
 • Illegale hennepteelt


Niet-spoedeisend

Gemeentelijk klacht – en meldpunt

of Buiten Beter App of Bladel App:

 • Geuroverlast
 • Geluidoverlast
 • Overtredingen van vergunningen
 • Overtredingen bestemmingsplan

Nederlandse Voedsel – en warenautoriteit: www.nvwa.nl

 • Mestfraude
 • Verwaarlozing van dieren
 • Ongedierte in winkels of horeca

Politie: /www.politie.nl

 • Drugsproductie
 • Anonieme meldingen van milieudelicten